مطالب مرتبط با دسته بندی : موزیک خارجی

Wanna believe, wanna believe
میخوام باور کنم، باور کنم

That you don’t have a bad bone in your body
که هیچ استخون بدی تو بدنت نیست (ذاتت پلید نیست)

But the bruises on your ego make you go wild, wild, wild, yeah
اما کبودیای رو نفْست وحشی وحشی وحشیت میکنن

Wanna believe, wanna believe
میخوام باور کنم، باور کنم

That even when you’re stone-cold, you’re sorry
که حتی وقتی که سنگدل و بی احساسی هم متاسفی

Tell me why you gotta be so outta your mind, yeah, yeah, yeah
بگو چرا انقدر باید بی منطق باشی؟

I know you’re choking on your fears
من میدونم که تو خودتو توی ترسات خفه کردی

Already told you I’m right here
قبلاً بهت گفتم که من اینجام (پیشت هستم)

I will stay by your side every night
هر شب کنارت میمونم

I don’t know why you hide from the one
نمیدونم چرا از یکی مخفی میشی

And close your eyes to the one
و رو یکی چشماتو میبندی

Mess up and lie to the one that you love
و گند میزنی و دروغ میگی به کسی که عاشقشی

When you know you can cry to the one
وقتی میدونی که میتونی برای یکی اشک بریزی

Always confide in the one
همیشه به یکی اعتماد کن

دانلود آهنگ Halsey Marshmello به نام Be Kind

You can be kind to the one that you love
میتونی با کسی که عاشقشی مهربون باشی

I, I know you need, I know you need
میدونم میخوای، میدونم میخوای

The upper hand even when we aren’t fighting
همیشه گارد میگیری حتی وقتی که نمیجنگیم

‘Cause in the past, you had to prepare every time, yeah, yeah, yeah
چون قبلنا مجبور بودی هر دفعه همه چیو راست و ریس کنی

Don’t wanna leave, don’t wanna leave
نخواه که بری، نخواه که بری

But if you’re gonna fight, then do it for me
اما اگه دلت جنگ میخواد، پس شروع کن

I know you’re built to love, but broken now, so just try, yeah, yeah, yeah
میدونم واسه عشق ساخته شدی اما الان شکستی… پس فقط تلاش کن ، آره ، آره

I know you’re choking on your fears
من میدونم که تو خودتو توی ترسات خفه کردی

Already told you I’m right here
قبلاً بهت گفتم که من اینجام (پیشت هستم)

I will stay by your side every night
هر شب کنارت میمونم

I don’t know why you hide from the one
نمیدونم چرا از یکی مخفی میشی

And close your eyes to the one
و رو یکی چشماتو میبندی

Mess up and lie to the one that you love
و گند میزنی و دروغ میگی به کسی که عاشقشی

When you know you can cry to the one
وقتی میدونی که میتونی برای یکی اشک بریزی

Always confide in the one
همیشه به یکی اعتماد کن

You can be kind to the one that you love
میتونی با کسی که عاشقشی مهربون باشی

I, I know it’s hard for you, but it’s not fair
میدونم واست سخته اما این منصفانه نیست

Going sick in the head, tryna get you there
ذهنم مریض میشه، میخوام بالاخره داشته باشمت

And I know it’s hard for you, but it’s not fair
و میدونم واست سخته اما منصفانه نیست

It’s not fair
منصفانه نیست

I don’t know why you hide from the one
نمیدونم چرا از یکی مخفی میشی

And close your eyes to the one
و رو یکی چشماتو میبندی

Mess up and lie to the one that you love
و گند میزنی و دروغ میگی به کسی که عاشقشی

When you know you can cry to the one
وقتی میدونی که میتونی برای یکی اشک بریزی

Always confide in the one
همیشه به یکی اعتماد کن

You can be kind to the one that you love
میتونی با کسی که عاشقشی مهربون باشی

When you know you can cry to the one
وقتی میدونی که میتونی برای یکی اشک بریزی

Always confide in the one
همیشه به یکی اعتماد کن

You can be kind to the one that you love
میتونی با کسی که عاشقشی مهربون باشی

Ummm, yea
اوم ، اره
Mirrors they never lie
اینه ها هیچ وقت دروغ نمی گویند
Don’t see myself inside
من خودم رو درونش نمی بینم
Why can’t I get it right
چرا نمی تونم درست متوجه شوم
I don’t know
نمی دونم
You’re always watching me fall
تو همیشه افتادن من را میبینی
Shadows they like my wall
سایه ها دیوار های من را دوست دارند
Why do I feel so small
چرا من اینقدر احساس کوچک بودن دارم ؟
I don’t know
نمی دونم
So I walk into the dead of night
پس من قدم زنان به داخل تاریکی شب رفتم
Where my monsters like to hide
هیولاهای من کجا دوست دارن قایم بشن
Chaos feels so good inside
هرج و مرج درونم حس خوبیه
Now I know
الان میدونم
I’ve lost, I’ve lost
من گمشدم , من گمشدم
I’ve Lost Control again
باز کنترل خودمو از دست دادم
Always do the same and not to blame I’ve Lost Control again
همیشه کارمو تکرار می کنم و خودمو برای از دست دادن کنترل سرزنش نمی کنم
I don’t, I don’t
نه نه

دانلود آهنگ Alan Walker به نام Lost Control

I don’t know who I am
من نمیدونم که کی هستم
Always do the same and not to blame I’ve Lost Control again
همیشه کارمو تکرار می کنم و خودمو برای از دست دادن کنترل سرزنش نمی کنم
Ooh
اوه
Tired of being afraid
از ترسیدن خسته ام
But lately, I’ve lost my faith
ولی در این اواخر ایمانم رو از دست دادم
What is love without pain, it ain’t home
عشق بدون درد چیست ، این خونه نیست
You’re watching me but I’m below
شما منو نگاه میکنید اما من پایین هستم
When I get caught I hope
وقتی گیر میوفتم من امیدوارم
This is kinda like how they will
این یه جورایی شبیه اینه که اونا چطوری میخواهند
Take me home
منو ببر به خونه
So I walk into the dead of night
پس من قدم زنان به داخل تاریکی شب رفتم
Where my monsters like to hide
هیولاهای من کجا دوست دارن قایم بشن
Chaos feels so good inside
هرج و مرج درونم حس خوبیه
Now I know
الان میدونم
I’ve lost, I’ve lost
من گمشدم , من گمشدم
Lost Control
باز کنترل خودمو از دست دادم
Always do the same and not to blame I’ve Lost Control again
همیشه کارمو تکرار می کنم و خودمو برای از دست دادن کنترل سرزنش نمی کنم
I don’t, I don’t
نه نه
I don’t know who I am
من نمیدونم که کی هستم
Always do the same and not to blame I’ve Lost Control again
همیشه کارمو تکرار می کنم و خودمو برای از دست دادن کنترل سرزنش نمی کنم
I know that I’m a mess
میدونم که من یه بهم ریخته ام
But I ain’t trying to be the best
اما من سعی نمی کنم بهترین باشم
Oh, whatever’s coming next
اوه ، هر چیزی که در اینده میاد سراغم
I better pray-ay-ay-ay
بهتره دعا کنم
Never said I was an angel
هیچ وقت نگفتم که من فرشته ام
I am damaged all the way
من به همه اسیب می رسونم
So whatever’s coming next
پس هر اتفاقی که قراره بی افته
I better pray-ay-ay-ay
بهتره دعا کنم
I’ve lost, I’ve lost
من گمشدم , من گمشدم
I’ve Lost Control again
باز کنترل خودمو از دست دادم
Always do the same and not to blame I’ve Lost Control again
همیشه کارمو تکرار می کنم و خودمو برای از دست دادن کنترل سرزنش نمی کنم
I don’t, I don’t
نه نه
I don’t know who I am
من نمیدونم که کی هستم
Always do the same and not to blame I’ve Lost Control again
همیشه کارمو تکرار می کنم و خودمو برای از دست دادن کنترل سرزنش نمی کنم

Yeah
آره

Ooh-La-La, By The Pool, We’re Singing “Bailando”

توی آبیم و داریم باهم آواز می‌خونیم

Two Ni-Nights With A View, Yeah

این دوشبو با منظره‌های عالی گذروندیم

Keeping Those Blinds Closed (Yeah)

انگار بهتره پرده ‌هارو بکشیم پایین (آره)

She Said, “I Wanna Find Somebody By Nightfall”

اون میگه « آخرای شب می‌خوام یکیو برا خودم پیدا کنم»

Ooh-Na-Na, Could It Be Ya

اووه یعنی میشه واقعا اون یه ‌نفر تو باشی

Baby, I Like You

عزیزم، ازش خوشم میاد

Oh, Watching Her Move, I Was Lost In The Rhythms

اووه، نگاه کردن به حرکاتشف منو تو ریتم محو میکنه

And She Pulled Me Close By The Look In Her Eyes

با اون نگاهاش منو به‌ سمت خودش می‌کشه

Don’t Know Her Name, But I Know That I Need Her

اسمشو نمیدونم، اما فقط اینو می‌دونم که بدجوری بهش احتیاج دارم

She Said, “Boy, You Won’t Be Lonely Tonight”

اون بهم میگه « پسر، تو دیگه قرار نیست امشب تنها بمونی»

دانلود آهنگ Jonas Brothers به نام X

She Said, “Ooh-Ooh-Ooh”

اون میگه « اووه-اووو-اووو»

Kiss Me Like Your Ex Is In The Room

جوری منو ببوس که انگار دوست ‌دخترتم

Don’t You Be Afraid Of Something New

از روبرو شدن با چیزهایی که ‌تا حالا ندیدی نترس

If You Play It Right, You Can Be That Someone

اگه کارتو خوب انجام بدی، می‌تونی اونی باشی که

Yeah, That Someone Who

اونی باشی که

Won’t Leave Me Lonely Tonight

نمی‌ذاره امشبو تنها بگذرونم

Yeah, Yeah, Yeah

آررره…آرره

Yeah, Yeah, Yeah

آرره…آرره

Yeah

آرهه

Ooh-La-La, Make A Move, Yeah, Baby, By Last Call

اووه لالا، یه‌ کاری بکن، آره، عزیزم، آخرین تماسم باش

Full Moon Night With The Lights Off

امشب ماه کامله و هیچ چراغی نیست

Baby, Your Eyes Glow (Yeah)

عزیزم، چشات میدرخشه، (آره)

Don’t Know Why But I Feel Like I’ma Go Psycho (Psycho)

نمی‌دونم چرا ولی حس می‌کنم بدجوری دیوونه شدم (دیوونه)

Ooh-La-La, If It’s Cool

اووه- لا-لا، این عالیه

Yeah, Baby, I’d Like To

آره، عزیزم، عاشق این کارام

Oh, Watching Her Move, I Was Lost In The Rhythms

اووه، نگاه کردن به حرکاتشف منو تو ریتم محو میکنه

And She Pulled Me Close By The Look In Her Eyes (Yeah)

با اون نگاهاش منو به‌ سمت خودش می‌کشه (آره)

Don’t Know Her Name, But I Know That I Need Her

اسمشو نمیدونم، اما فقط اینو می‌دونم که بدجوری بهش احتیاج دارم

She Said, “Boy, You Won’t Be Lonely Tonight”

اون بهم میگه « پسر، تو دیگه قرار نیست امشب تنها بمونی»

She Said, “Ooh-Ooh-Ooh”

اون میگه « اووه-اووو-اووو»

Kiss Me Like Your Ex Is In The Room

جوری منو ببوس که انگار دوست ‌دخترتم

Don’t You Be Afraid Of Something New

از روبرو شدن با چیزهایی که ‌تا حالا ندیدی نترس

If You Play It Right, You Can Be That Someone

اگه کارتو خوب انجام بدی، می‌تونی اونی باشی که

Yeah, That Someone Who

اونی باشی که

Won’t Leave Me Lonely Tonight

نمی‌ذاره امشبو تنها بگذرونم

Caliente, Te Pongo Caliente (Ah)

آره تو رو ازخود بی‌خود می‌کنم

No Te De Miedo Vivir Algo Diferente (Eh, Eh)

از تجربه کردن چیزای جدید نترس

Las Ganas No Se Equivocan (-Vocan; Eh)

آرزو کردن هیچ‌وقت کار اشتباهی نبوده

Pon Tu Lengua En Mi Boca (Boca; Eh)

زبونتو نزدیک لبام بیار

Vive La Vida Loca, Loca, Loca, Ah

تموم زندگیتو با دیوونگی بگذرون، با دیوونگی، دیوونگی

Toda La Noche Bailando Contigo

تموم شبو می‌خوام با تو برقصم

Suave Y Salvaje Como Un Animal

هی آروم و سریع قر دادیم باهم آره

Yo Sé Que Te Gusta, Pero Esto Es Prohibido

می‌دونم از این‌ جور کارا دوس داری، اما می‌دونی که ممنوعه اینجا

Yo Me Voy Contigo, Dame La Señal

پس باهم فرار می‌کنیم، فقط یه علامت کوچیک بهم بده

She Said, “Ooh-Ooh-Ooh”

اون میگه « اووه-اووو-اووو»

Kiss Me Like Your Ex Is In The Room

جوری منو ببوس که انگار دوست ‌دخترتم

Don’t You Be Afraid Of Something New

از روبرو شدن با چیزهایی که ‌تا حالا ندیدی نترس

If You Play It Right, You Can Be That Someone

اگه کارتو خوب انجام بدی، می‌تونی اونی باشی که

Yeah, That Someone Who

اونی باشی که

Yeah, Yeah, Uh

آره، آره

Won’t Leave Me Lonely Tonight

نمی‌ذاره امشبو تنها بگذرونم

 (x3) Ooh, Ooh, Ooh

Tonight

امشب

Someone Who

اونی هستی که

You Won’t Be Lonely Tonight

امشبو نمیتونه تنها باشه

Boom, boom, boom
بوم، بوم، بوم
Beats my heart, heart, heart
صدای قلبمه، قلبم، قلبم
Baby boom, boom, boom
عزیزم بوم، بوم، بوم
In the dark, dark, dark
در تاریکی، تاریکی، تاریکی
Baby boom, boom, boom
عز یزم بوم، بوم، بوم
Fall apart, part, part
از هم پاشید، پاشید، پاشید
Baby boom, boom, boom
عزیزم بوم، بوم، بوم
From the start, start, start
از شروع، شروع، شروع
But I’ve been waiting for you
ولی من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
Yeah, I’ve been waiting for you
آره، من منتظرت بودم

دانلود آهنگ Sia به نام Saved My Life

Well someone must have sent you here to save my life
خب یه نفر باید تورو فرستاده باشه اینجا تا زندگیمو نجات بدی
Someone must have sent you to save me tonight
یه نفر باید تورو فرستاده باشه تا نجاتم بدی امشب
I know that in darkness I have found my light
میدونم که تو تاریکی، نورم رو پیدا میکنم
I know that in darkness I’ve been given sight
میدونم که تو تاریکی علامت میگیرم برای پیدا کردن راهم
In your loving arms I feel delight
تو بغل دوست داشتنی تو لذت تمامو احساس میکنم
In your loving arms I’ll be alright
تو بغل دوست داشتنی تو حالم خوب میشه
Someone must have sent you to save me tonight
یه نفر باید تورو فرستاده باشه تا نجاتم بدی امشب
Someone must have sent you here to save my life
یه نفر باید تورو فرستاده باشه اینجا تا زندگیمو نجات بدی
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
High, high, high
بالا، بالا، بالا

We take flight, flight, flight
ما پرواز میکنیم، پرواز، پرواز
Baby high, high, high
عزیزم بالا، بالا، بالا
Touch the sky, sky, sky
آسمونو لمس میکنیم، آسمونو، آسمونو
Baby high, high, high
عزیزم بالا، بالا، بالا
Diamond nights, nights, nights
شبای عالی، شبها، شبها
Baby, high, high, high
عزیزم بالا، بالا، بالا
‘Cause love don’t lie, lie, lie
چون عشق دروغ نمیگه، نمیگه، نمیگه
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
Well someone must have sent you here to save my life
خب یه نفر باید تورو فرستاده باشه اینجا تا زندگیمو نجات بدی
Someone must have sent you to save me tonight
یه نفر باید تورو فرستاده باشه تا نجاتم بدی امشب
I know that in darkness I have found my light
میدونم که تو تاریکی، نورم رو پیدا میکنم
I know that in darkness I’ve been given sight
میدونم که تو تار یکی علامت میگیرم برای پیدا کردن راهم
In your loving arms I feel delight
تو بغل دوست داشتنی تو لذت تمامو احساس میکنم
In your loving arms I’ll be alright
تو بغل دوست داشتنی تو حالم خوب میشه
Someone must have sent you to save me tonight
یه نفر باید تورو فرستاده باشه تا نجاتم بدی امشب
Someone must have sent you here to save my life
یه نفر باید تورو فرستاده باشه اینجا تا زندگیمو نجات بدی

Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
Save my life (Someone must have sent you here to..)
زندگیمو نجات بده، یکی باید تورو فرستاده باشه اینجا
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
You saved my life
تو زندگیمو نجات دادی

 Ooh, Together

اوه، باهم

 We Can Take It Higher

می‌تونیم به اوج برسونیمش

 I Can Hear The Thunder

می‌تونم صدای رعد و برق رو بشنوم

Coming From Your Mouth

که از دهانت بیرون میاد

And I Know My Number’s Up

و می‌دونم که شمارم در اومده

Give Me Some Stevie Wonder

برام آهنگی از استیوی واندر بذار

Quick, Put It On Before We Go Under

زود باش، اداشو در بایر قبل از این که بریم پایین

I Can See The Lightning

می‌تونم رعد و برق رو ببینم

Coming From Your Ears

که از چشمات بیرون میاد

Yeah, I See You’re Frightened

آره، می‌تونم ببینم که وحشت کردی

I Can See The Lion

می‌تونم شیر رو ببینم

Sleeps Tonight In The Tears You’re Crying

امشب در اشکایی که گریه کردید می‌خوابید

دانلود آهنگ Sia به نام Together

 Oh, You Can’t Love Me Unless You Love You Too

اوه، نمی‌تونید دوستم داشته باشید مگر اینکه خودتون رو دوست داشته باشید

Treat Yourself Like Nothin’ But A Fool

با خودتون مثل یه احمق رفتار کنید

Can’t Love Me Unless You Love You Too

نمی‌تونید دوستم داشته باشید مگر اینکه خودتون رو دوست داشته باشید

Love You Too

منم دوستت دارم

 Come Now Set The Past On Fire

بیا گذشته رو آتیش بزنیم (فراموش کنیم)

Stand Up Raise Your Face To The Sky, My Love

بایست و صورتت رو رو به آسمان بگیر، عشقم

Together, We Can Take It Higher

باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Oh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Come Now Set The Past On Fire

بیا گذشته رو آتیش بزنیم

Stand Up Raise Your Face To The Sky, My Love

بایست و صورتت رو رو به آسمان بگیر، عشقم

Together, We Can Take It Higher

باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Oh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

 I Can See The Rainbow

می‌تونم رنگین کمان رو ببینم

Coming From Your Heart And It’s All Ok So

که از قلبت بیرون میاد و این مشکلی نداره

Come Now, See You’re My Angel

حالا بیا، ببین که فرشته‌ی منی

So Say “Bye” To The Past, “Hello” To Tomorrow

پس بگو خداحافظ گذشته، سلام فردا

Oh, You Can’t Love Me Unless You Love You Too

اوه، نمی‌تونید دوستم داشته باشید مگر اینکه خودتون رو دوست داشته باشید

Treat Yourself Like Nothin’ But A Fool

با خودتون مثل یه احمق رفتار کنید

Can’t Love Me Unless You Love You Too

نمی‌تونید دوستم داشته باشید مگر اینکه خودتون رو دوست داشته باشید

Love You Too

منم دوستت دارم

Come Now Set The Past On Fire

بیا گذشته رو آتیش بزنیم (فراموش کنیم)

Stand Up Raise Your Face To The Sky, My Love

بایست و صورتت رو رو به آسمان بگیر، عشقم

Together, We Can Take It Higher

باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Oh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Come Now Set The Past On Fire

بیا گذشته رو آتیش بزنیم

Stand Up Raise Your Face To The Sky, My Love

بایست و صورتت رو رو به آسمان بگیر، عشقم

Together, We Can Take It Higher

باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Oh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

 I Want Love, I Want To Give It

عشق می‌خوام، برای دادنش (به شخص دیگه‌ای) می‌خوام

I Want Love, Please Deliver It

عشق می‌خوام، لطفا برسونش

I Want Love, I Want To Give It

عشق می‌خوام، برای دادنش (به شخص دیگه‌ای) می‌خوام

I Want Love, Please Deliver It

عشق می‌خوام، لطفا برسونش

I Want Love, I Want To Give It

عشق می‌خوام، برای دادنش (به شخص دیگه‌ای) می‌خوام

I Want Love, Please Deliver It

عشق می‌خوام، لطفا برسونش

I Want Love, I Want To Give It

عشق می‌خوام، برای دادنش (به شخص دیگه‌ای) می‌خوام

I Want Love, Please Deliver It

عشق می‌خوام، لطفا برسونش

Come Now Set The Past On Fire

بیا گذشته رو آتیش بزنیم (فراموش کنیم)

Stand Up Raise Your Face To The Sky, My Love

بایست و صورتت رو رو به آسمان بگیر، عشقم

Together, We Can Take It Higher

باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Oh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Come Now Set The Past On Fire

بیا گذشته رو آتیش بزنیم

Stand Up Raise Your Face To The Sky, My Love

بایست و صورتت رو رو به آسمان بگیر، عشقم

Together, We Can Take It Higher

باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Oh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

 Ooh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Ooh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Ooh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Ooh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

I gotta find myself, gonna find it now
من باید خودمو پیدا کنم,باید همین الان پیدا کنم
I gotta be a man, I gotta find him now
باید یه مرد بشم,باید اونو همین الان پیدا کنم
I gotta be a man, I gotta be the man
باید یه مرد بشم,باید مرد این کار بشم
I gotta find myself, gonna find it now
من باید خودمو پیدا کنم,باید همین الان پیدا کنم
I gotta be a man, I gotta find him now
باید یه مرد بشم,باید اونو همین الان پیدا کنم
I gotta be a man, I gotta be the man
باید یه مرد بشم,باید مرد این کار بشم

When I come to town for the last time
وقتی برای اخرین بار به شهر میرم
Pull up in a fast car for the first time
برای اولین بار تو یه ماشین سریع هستم
I’m gonna say goodbye
من باید خداحافظی کنم
You didn’t see me cry
تو گریه کردن منو ندیدی

I got a million on my soul
برای سرم یک میلیون جایزه گذاشتن
I go build an army on my own
میرم که ارتش خودمو تشکیل بدم
They put a bounty in my soul
آنها برای کشتنم جایزه تعیین کردن
Won’t you leave me alone more
چرا منو تنها نمیزاری
Oh, leave me alone more
اوه,منو تنها بزار
I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد بشم,من باید یه مرد بشم
Won’t you leave me alone more
چرا منو تنها نمیزاری
Oh, leave me alone more
اوه,منو تنها بزار
I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد بشم,من باید یه مرد بشم

Oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh, hold my fire
اوه,خشم منو نگه دار
I gotta find myself, gonna find it now
من باید خودمو پیدا کنم,باید همین الان پیدا کنم
I gotta be a man, I gotta find him now
باید یه مرد بشم,باید اونو همین الان پیدا کنم
I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد بشم,من باید یه مرد بشم
They wanna take me down, wanna see me crawl
میخان منو از پا دربیارن,میخان وقتی که من می خزم منو ببینن
I gotta be a man, I gotta find him now
باید یه مرد بشم,باید اونو همین الان پیدا کنم
I gotta be a man, I gotta be the man
باید یه مرد بشم,باید مرد این کار بشم

دانلود آهنگ Alexiane به نام A Million on My Soul

When I come to town for the last time
وقتی برای اخرین بار به شهر میرم
Pull up in a fast car for the first time
برای اولین بار تو یه ماشین سریع هستم
I’m gonna say goodbye
من باید خداحافظی کنم
You didn’t see me cry
تو گریه کردن منو ندیدی
I got a million on my soul
برای سرم یک میلیون جایزه گذاشتن
I go build an army on my own
میرم که ارتش خودمو تشکیل بدم
They put a bounty in my soul
آنها برای کشتنم جایزه تعیین کردن
Won’t you leave me alone more
چرا منو تنها نمیزاری
Oh, leave me alone more
اوه,منو تنها بزار
I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد بشم,من باید یه مرد بشم
Won’t you leave me alone more
چرا منو تنها نمیزاری
Oh, leave me alone more
اوه,منو تنها بزار
I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد بشم,من باید یه مرد بشم

Oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh, hold my fir
اوه,خشم منو نگه دار
I gotta find myself, gonna find it now
من باید خودمو پیدا کنم,باید همین الان پیدا کنم
I gotta be a man, I gotta find him now
باید یه مرد بشم,باید اونو همین الان پیدا کنم
I gotta be a man, I gotta be the man
باید یه مرد بشم,باید مرد این کار بشم

All smiles, I know what it takes to fool this town
همیشه لبخند می زنم، خوب ميدونم واسه گول زدن مردم اين شهر چه بايد كرد
I’ll do it ’til the sun goes down and all through the night time
من انجامش میدم تا وقتی که خورشید غروب کنه و تموم طول شب
Oh yeah
اوه آره
Oh yeah, I’ll tell you what you wanna hear
اوه آره ،چيزايی كه میخوای ی بشنوی رو بهت ميگم
Leave my sunglasses on while I shed a tear
وقتی که دارم اشک میریزم عینک آفتابیمو برمیدارم
It’s never the right time
هیچ وقت لحظه مناسبی نيست
Yeah, yeah
آره، آره

I put my armor on, show you how strong how I am
من زره خودمو می پوشم، تا بهت نشون بدم که چقدر قدرتمندم و چجوریم
I put my armor on, I’ll show you that I am
زره خودمو می پوشم، بهت نشون میدم کی هستم
I’m Unstoppable
من توقف ناپذیرم
I’m a Porsche with no brakes
مثل یه پورشه بدون ترمزم
I’m invincible
شکست ناپذیرم
Yeah, I win every single game
آره، من هر بازیی رو ميبرم
I’m so powerful
من خیلی قویم
I don’t need batteries to play
من واسه خوندن به باتری نیاز ندارم
I’m so confident
خیلی اعتماد به نفس دارم
Yeah, I’m Unstoppable today
آره ، امروز توقف ناپذیرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
I’m Unstoppable today
من امروز توقف ناپذیرم
Break down, only alone I will cry on out
می شكنم، فقط وقتی كه تنهام گريه می كنم

دانلود آهنگ Sia به نام Unstoppable

You’ll never see what’s hiding out
هرگز چیزی رو که پنهان شده نخواهی دید(احساساتم)
Hiding out deep down
پنهان شده در اعماق وجودم
Yeah, yeah
آره، آره
I know, I’ve heard that to let your feelings go
ميدونم، شنیدم که بی توجهی به احساسات خودت
Is the only way to make friendships grow
تنها راه واسه رشد پیدا کردن دوستی هات با بقیه س
But I’m too afraid now
ولی الان دیگه خیلی می ترسم
Yeah, yeah
آره، آره
I put my armor on, show you how strong how I am
من زره خودمو می پوشم، تا بهت نشون بدم که چقدر قدرتمندم و چجوریم
I put my armor on, I’ll show you that I am
زره خودمو می پوشم، بهت نشون میدم کی هستم
I’m Unstoppable
من توقف ناپذیرم

I’m a Porsche with no breaks
من یه پورشه ی بدون ترمزم
I’m invincible
شکست ناپذیرم
Yeah, I win every single game
آره، من هر بازیی رو ميبرم
I’m so powerful
من خیلی قویم
I don’t need batteries to play
من واسه خوندن به باتری نیاز ندارم
I’m so confident
خیلی اعتماد به نفس دارم
Yeah, I’m Unstoppable today
آره ، امروز توقف ناپذیرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
I’m Unstoppable today
من امروز توقف ناپذیرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
I’m Unstoppable today
من امروز توقف ناپذیرم

I put my arm around, show you how strong I am
زره خودمو میپوشم، تا نشونت بدم که چقدر قوی هستم
I put my arm around, I’ll show you that I am
زره خودمو می پوشم تا نشونت بدم کی هستم
I’m Unstoppable
من توقف ناپذیرم

I’m a Porsche with no breaks
من یه پورشه ی بدون ترمزم
I’m invincible
شکست ناپذیرم
Yeah, I win every single game
آره، من هر بازیی رو ميبرم
I’m so powerful
من خیلی قویم
I don’t need batteries to play
من واسه خوندن به باتری نیاز ندارم
I’m so confident
خیلی اعتماد به نفس دارم
Yeah, I’m Unstoppable today
آره ، امروز توقف ناپذیرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
I’m Unstoppable today
من امروز توقف ناپذیرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
I’m Unstoppable today
من امروز توقف ناپذیرم

Everybody Knows that the dice are loaded

همه می دانند که تاس ها انداخته شده اند(کاری که شده نمیشه کاری کرد)

Everybody rolls with their fingers crossed

همه با انگشتان دست خود می چرخند

Everybody Knows the war is over

همه می دانند که جنگ به پایان رسیده است

Everybody Knows the good guys lost

همه می دانند آدم های خوب باخته اند

Everybody Knows the fight was fixed

همه می دانند که مبارزه ثابت شده است

The poor stay poor, the rich get rich

فقیران فقیر می مانند ، ثروتمندان ثروتمند می شوند

That’s how it goes

که این چگونه از آن می رود

Everybody Knows

همه می دانند

Everybody Knows that the boat is leaking

همه می دانند که قایق در حال غرق شدن است

Everybody Knows that the captain lied

همه می دانند که کاپیتان دروغ گفته است

Everybody got this broken feeling

همه این احساس شکستگی را

Like their father or their dog just died

مثل پدرشون دارند

Everybody talking to their pockets

همه درباره ی پول  صحبت می کنند

Everybody wants a box of chocolates

همه یک جعبه شکلات می خواهند

And a long-stem rose

و یک گل سرخ بلند

Everybody Knows

همه می دانند

Everybody Knows that you love me baby

همه می دانند که تو عاشق منی عزیزم

Everybody Knows that you really do

همه می دانند که تو واقعاً این کار را می کنی

Everybody Knows that you’ve been faithful

همه می دانند که تو وفادار بوده ای

Oh, give or take a night or two

اوه ، یک یا دو شب بگذارید یا بگیرید

Everybody Knows you’ve been discreet

همه می دانند که شما باهوش بوده اید

But there were so many people you just had to meet

اما افراد زیادی وجود داشتند که تو باید آنها را ملاقات می کردی

Without your clothes

بدون لباس های تو

Everybody Knows

همه می دانند

Everybody Knows, Everybody Knows

همه می دانند ، همه می دانند

That’s how it goes

که چگونه اوضاع پیش میرود

Everybody Knows

همه می دانند

Everybody Knows, Everybody Knows

همه می دانند ، همه می دانند

That’s how it goes

که چگونه اوضاع پیش میرود

Everybody Knows

همه می دانند

تکست آهنگ Everybody Knows از Sigrid

And Everybody Knows that it’s now or never

و همه می دانند که اکنون یا هرگز چنین نبوده

Everybody Knows that it’s me or you

همه می دانند که این من است یا تو

And Everybody Knows that you live forever

و همه می دانند که توبرای همیشه زندگی میکنید

When you’ve done a line or two

وقتی یک یا دو بارانجام داده اید

Everybody Knows the deal is rotten

همه می دانند که این معامله فاسد است

Old Black Joe’s still picking cotton

جو سیاه پیر هنوز هم پنبه را می چشد

For your ribbons and bows

برای روبان و کمان خود

And Everybody Knows

و همه می دانند

And Everybody Knows that the plague is coming

و همه می دانند که طاعون در حال آمدن است

Everybody Knows that it’s moving fast

همه می دانند که این حرکت سریع است

Everybody Knows that the naked man and woman

همه می دانند که زن و مرد برهنه

Are just a shining artifact of the past

این یک چیز ساختگی درخشان از گذشته است

Everybody Knows the scene is dead

همه می دانند که صحنه مرده است

But there’s gonna be a meter on your bed

اما یک تخته یک متری روی تخت شما خواهد بود

That will disclose

این افشا خواهد شد

What Everybody Knows

چه همه می دانند

And Everybody Knows that you’re in trouble

و همه می دانند که شما دچار مشکل هستید

Everybody Knows what you’ve been through

همه می دانند که شما چه چیز هایی را گذراندیده اید

From the bloody cross on top of Calvary

از صلیب خونین بالای کوه

To the beach of Malibu

به ساحل مالیبو

Everybody Knows it’s coming apart

همه می دانند آنها از هم جدا می شوند

Take one last look at this Sacred Heart

آخرین نگاه به این قلب مقدس بیندازید

Before it blows

قبل از آن ضربات

Everybody Knows

همه می دانند


menu