مطالب مرتبط با برچسب : marshmello

I see you calling
I didn’t wanna leave you like that
It’s five in the morning, yeah, yeah
A hundred on the dash
Cause my wheels are rolling
Ain’t taking my foot off the gas
And it only took the one night
To see the end of the line

Staring deep in your eyes, eyes
Dancing on the edge, ’bout to take it too far
It’s messing with my head, how I mess with your heart
If you wake up in your bed, alone in the dark
I’m sorry, gotta leave before you love me
Ay, ay, leave before you love me
Ay, ay, leave before you love me
Ay, ay, leave before you love me

Ay, ay, leave before you love me
I’m so good at knowing
Of when to leave the party behind
Don’t care if they notice, yeah, yeah, no
I’ll just catch a ride
I’d rather be lonely, yeah
Than wrapped around your body too tight
Yeah, I’m the type to get naked

دانلود آهنگ Marshmello ft. Jonas Brothers به نام Leave Before You Love Me

Won’t give my heart up for breaking
Cause I’m too gone to be stayin’, staying (dancing on)
Dancing on the edge, ’bout to take it too far
It’s messing with my head, how I mess with your heart
If you wake up in your bed, alone in the dark
I’m sorry, gotta leave before you love me
Ay, ay, leave before you love me
Ay, ay, leave before you love me

Ay, ay, leave before you love me
Ay, ay, leave before you love me
Dancing on the edge, take it too far
Messing with my head, how I mess with your heart
I’m sorry, alone in the dark
I’m sorry
Ay, ay, leave before you love me

نفس منی بدو بیا
میدونی که خیلی عشقیا
ای جون چقده لوندیا
خودت هم میدونی خوبیا
اون مال خودمه
هر جا میرم دورمه
آخه جیگرمه
طعمِ لبش روی لبمه
بیا بده بغلو
پیش من بمون و در نرو

دانلود آهنگ آرش و مارشملو به نام لوندیا

تکون میدی بدنو
دیوونه کردی تو همه رو
نفس منی بدو بیا
میدونی که خیلی عشقیا
ای جون چقده لوندیا
خودت هم میدونی خوبیا
اون مال خودمه
هر جا میرم دورمه
به کسی پا نمیده
بدون من جایی نمیره

دانلود آهنگ جدید آرش

چشای تو پدیده ان
جایی مث اونو ندیدم
آره با تو میمونم
میدونی که خل و دیوونه ام
نفس منی بدو بیا
میدونی که خیلی عشقیا
ای جون چقده لوندیا
خودت هم میدونی خوبیا
دوس داری منو چشات میگه
تو مال خودم شدی دیگه
دلم به دل تو نزدیکه
خودت هم میدونی که خوبیا

دانلود آهنگ جدید مارشملو

Wanna believe, wanna believe
میخوام باور کنم، باور کنم

That you don’t have a bad bone in your body
که هیچ استخون بدی تو بدنت نیست (ذاتت پلید نیست)

But the bruises on your ego make you go wild, wild, wild, yeah
اما کبودیای رو نفْست وحشی وحشی وحشیت میکنن

Wanna believe, wanna believe
میخوام باور کنم، باور کنم

That even when you’re stone-cold, you’re sorry
که حتی وقتی که سنگدل و بی احساسی هم متاسفی

Tell me why you gotta be so outta your mind, yeah, yeah, yeah
بگو چرا انقدر باید بی منطق باشی؟

I know you’re choking on your fears
من میدونم که تو خودتو توی ترسات خفه کردی

Already told you I’m right here
قبلاً بهت گفتم که من اینجام (پیشت هستم)

I will stay by your side every night
هر شب کنارت میمونم

I don’t know why you hide from the one
نمیدونم چرا از یکی مخفی میشی

And close your eyes to the one
و رو یکی چشماتو میبندی

Mess up and lie to the one that you love
و گند میزنی و دروغ میگی به کسی که عاشقشی

When you know you can cry to the one
وقتی میدونی که میتونی برای یکی اشک بریزی

Always confide in the one
همیشه به یکی اعتماد کن

دانلود آهنگ Halsey Marshmello به نام Be Kind

You can be kind to the one that you love
میتونی با کسی که عاشقشی مهربون باشی

I, I know you need, I know you need
میدونم میخوای، میدونم میخوای

The upper hand even when we aren’t fighting
همیشه گارد میگیری حتی وقتی که نمیجنگیم

‘Cause in the past, you had to prepare every time, yeah, yeah, yeah
چون قبلنا مجبور بودی هر دفعه همه چیو راست و ریس کنی

Don’t wanna leave, don’t wanna leave
نخواه که بری، نخواه که بری

But if you’re gonna fight, then do it for me
اما اگه دلت جنگ میخواد، پس شروع کن

I know you’re built to love, but broken now, so just try, yeah, yeah, yeah
میدونم واسه عشق ساخته شدی اما الان شکستی… پس فقط تلاش کن ، آره ، آره

I know you’re choking on your fears
من میدونم که تو خودتو توی ترسات خفه کردی

Already told you I’m right here
قبلاً بهت گفتم که من اینجام (پیشت هستم)

I will stay by your side every night
هر شب کنارت میمونم

I don’t know why you hide from the one
نمیدونم چرا از یکی مخفی میشی

And close your eyes to the one
و رو یکی چشماتو میبندی

Mess up and lie to the one that you love
و گند میزنی و دروغ میگی به کسی که عاشقشی

When you know you can cry to the one
وقتی میدونی که میتونی برای یکی اشک بریزی

Always confide in the one
همیشه به یکی اعتماد کن

You can be kind to the one that you love
میتونی با کسی که عاشقشی مهربون باشی

I, I know it’s hard for you, but it’s not fair
میدونم واست سخته اما این منصفانه نیست

Going sick in the head, tryna get you there
ذهنم مریض میشه، میخوام بالاخره داشته باشمت

And I know it’s hard for you, but it’s not fair
و میدونم واست سخته اما منصفانه نیست

It’s not fair
منصفانه نیست

I don’t know why you hide from the one
نمیدونم چرا از یکی مخفی میشی

And close your eyes to the one
و رو یکی چشماتو میبندی

Mess up and lie to the one that you love
و گند میزنی و دروغ میگی به کسی که عاشقشی

When you know you can cry to the one
وقتی میدونی که میتونی برای یکی اشک بریزی

Always confide in the one
همیشه به یکی اعتماد کن

You can be kind to the one that you love
میتونی با کسی که عاشقشی مهربون باشی

When you know you can cry to the one
وقتی میدونی که میتونی برای یکی اشک بریزی

Always confide in the one
همیشه به یکی اعتماد کن

You can be kind to the one that you love
میتونی با کسی که عاشقشی مهربون باشی


menu