مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Sacrifice از Bebe Rexha

I’ma need those eyes focusin’ on me
من میخوام که همه چشم ها به من خیره بشن
Middle of the night, I’m the only star you see
نیمه شب ، من تنها ستاره ای هستم که می بینی
I’ma need those hands runnin’ over me
من بهت نیاز دارم که پیشم باشی
‘Cause I ain’t the type to let you go easy
چون من نمیذارم که به راحتی از دستم در بری

So say goodbye
پس خداحافظی کن
To every other girl in the night behind you
با تمام دخترهای دیگه
Now you’re mine
حالا تو مال منی
Tell me what you willin’ to sacrifice, ooh
به من بگو حاضری چیرو برام فدا کنی ، اوه

Sacrifice
فدا
When it comes to me, don’t want no compromise
وقتی صحبت از منه، هیچ مصالحه ای وجود نداره
This should be the only body on your mind
من باید تنها شخص تو ذهن تو باشم
When it comes to me, I’m down for life
وقتی که به من می رسه ، من پایه زندگی ام

So tell me, would you sacrifice?
پس به من بگو ، آیا حاضری فدا کنی؟
Tell me, would you sacrificе?
به من بگو ، فدا می کنی؟
Tell me, would you sacrifice?
به من بگو ، حاضری فدا می کنی؟
Wanna bе the air everytime you breathe
میخوام هوایی باشم که تنفس میکنی

Runnin’ through your veins and the spaces in between
در رگ ها و خون تو جریان داشته باشم
I wanna feel your heart every time it bleeds
میخوام هروقت که قلبت میزنه احساسش کنم
Livin’ in your brain, there’s only room for me
در ذهن تو، فقط جا برای من وجود داره
So say goodbye
پس خداحافظی کن

دانلود آهنگ Bebe Rexha به نام Sacrifice

To every other girl in the night behind you
با تمام دخترهای دیگه
Now you’re mine
حالا تو مال منی
Tell me what you’re willin’ to sacrifice, ooh
به من بگو حاضری چیرو برام فدا کنی ، اوه
Sacrifice
فدا

When it comes to me, don’t want no compromise
وقتی صحبت از منه، هیچ مصالحه ای وجود نداره
This should be the only body on your mind
من باید تنها شخص تو ذهن تو باشم
When it comes to me, I’m down for life
وقتی که به من می رسه ، من پایه زندگی ام
So tell me, would you sacrifice?
پس به من بگو ، آیا حاضری فدا کنی؟

Tell me, would you sacrifice?
به من بگو ، فدا می کنی؟
Tell me, would you sacrifice?
به من بگو ، فدا می کنی؟
Sacrifice your body to the rhythm of m-mine
خودت رو فدای ریتم من کن
The rhythm, the rhythm of m-mine
ریتم ، ریتم من

Sacrifice your body to the rhythm of m-mine
خودت رو فدای ریتم من کن
The rhythm, the rhythm of m-mine
ریتم ، ریتم من
Sacrifice your body to the rhythm of m-mine
خودت رو فدای ریتم من کن
The rhythm, the rhythm of m-mine
ریتم ، ریتم من

Sacrifice your body to the rhythm of m-mine
خودت رو فدای ریتم من کن
So tell me, would you sacrifice?
پس به من بگو ، آیا حاضری فدا کنی؟


menu