مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Criminal از Britney Spears

He is a hustler, he’s no good at all
اون کلاهبرداره ، کلا آدم خوبی نیست
He is a loser, he’s a bum, bum, bum, bum
اون یه بازندست ، یه آدم مفت خور
He lies, he bluffs, he’s unreliable
دروغ میگه ، بلوف میزنه ، غیر قابل اعتماده
He is a sucker with a gun, gun, gun, gun
اون یه آدم احمقه که یه اسلحه هم داره ، اسلحه ، اسلحه ، اسلحه
I know you told me I should stay away
میدونم که گفتی باید ازش دور باشم

I know you said he’s just a dog astray
میدونم که گفتی اون فقط یه سگ ولگرده
He is a bad boy with a tainted heart
اون یه پسر بده با قلبی آلوده
And even I know this ain’t smart
و حتی اینم میدونم که آدم باهوشی نیست
But mama I’m in love with a criminal
ولی مامان من عاشق یه آدم خلافکارم
And this type of love isn’t rational, it’s physical
و این نوع عشق اصلا منطقی و عقلانی نیست ، فقط جسمانیه
Mama please don’t cry, I will be alright
مامان لطفا گریه نکن ، حال من خوب خواهد بود

دانلود آهنگ Britney Spears به نام Criminal

All reason aside I just can’t deny, I love the guy
تمام این دلایل بکنار ، نمیتونم این عشق رو حاشا و انکار کنم
He is a villain by the devil’s law
اون یه آدم تبهکاره که طبق قوانین شیطان رفتار میکنه
He is a killer just for fun, fun, fun, fun
برای تفریح آدم میکشه
That man’s a snitch and unpredictable
یه مرد شیطانی و غیرقابل پیش بینیه
He’s got no conscience, he got none, none, none, none
اون وجدان نداره اصلا

All I know, should’ve let go, but no
تموم چیزی که میدونم اینه که باید بذارم بره ، اما نه
Because he’s a bad boy with a tainted heart
چون اون یه پسر بده با قلبی آلوده
And even I know this ain’t smart
و حتی اینم میدونم که آدم باهوشی نیست
But mama I’m in love with a criminal
ولی مامان من عاشق یه آدم خلافکارم
And this type of love isn’t rational, it’s physical
و این نوع عشق اصلا منطقی و عقلانی نیست ، فقط جسمانیه
Mama please don’t cry, I will be alright
مامان لطفا گریه نکن ، حال من خوب خواهد بود
All reason aside I just can’t deny, I love that guy
تمام این دلایل بکنار ، نمیتونم این عشق رو حاشا و انکار کنم

دانلود آهنگ جدید Britney Spears


menu