مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Clouds از NF

Calmly, feel myself evolving
با آرامش ، احساس می کنم که در حال تکامل هستم
Appalling, so much I’m not divulging
وحشتناک است ، به حدی که نمی تونم افشا کنم
Been stalling, I think I hear applauding, they’re calling
به تاخیر میاندازم ، فکر می کنم تشویقم می کنن ، دارن صدام میکنن
Mixtapes aren’t my thing, but it’s been awfully exhausting
گلچین آهنگ برای من نیست ، اما به طرز وحشتناکی درست کردنش طاقت فرساست

Hanging onto songs this long is daunting (Yeah)
وابسته بودن به آهنگی به این مدت دلهره آور است (اره)
Which caused me to have to make a call I thought was ballsy
که باعث شد تصمیمی بگیرم که به نظر جرعت زیادی می خواست
Resulting in what you see today, proceed indulging
نتیجش چیزی شد که امروز می بینید ، ادامه بدید
As always, the one-trick pony’s here, so quit your sulking
مثل همیشه ، شانس یکباره اینجاس ، پس نادیده نگیرش

Born efficient, got ambition, sorta vicious, yup, that’s me (Woo)
کارآمدم ، جاه طلبم آره این منم (وو)
Not artistic, unrealistic, chauvinistic, not those things
نه هنری ، نه غیرواقعی ، نه اونجوری نیستم
Go the distance, so prolific, posts are cryptic, move swiftly
راهشو برو ، با نیرو ، پست های رمزآلود ، به سرعت حرکت کن
Unsubmissive, the king of mischief
نا فرمان ، پادشاه شیطنت

The golden ticket, rare sight to see
بلیط طلایی ، منظره کمیابیه
I stay committed, embrace the rigid
من متعهد می مانم ، سفت و سخت میمونم
I’m playful with it, yeah, basically
من بازیگوش ام ، بله ، اساساً
Too great to mimic, you hate, you’re bitter
خیلی عالی تقلید میشی ، متنفری ، اخلاق تلخ ای داری

No favoritism, that’s fine with me
هیچ استثنایی قائل نمی شی اینو دوست دارم
Create the riddles, portrayed uncivil
معماها رو به تصویر بکش ، نا معاشرتی به نظر میای
Unsafe a little, oh, yes, indeed
کمی ناامن ، اوه ، اره ، در واقع
It’s plain and simple, I’m far from brittle
ساده و آسون است ، من خیلی شکننده نیستم

دانلود آهنگ NF به نام Clouds

 

Unbreakable, you following?
نشکن ، منظورمو میفهمی؟
I’m Bruce Willis in a train wreck
من بروس ویلیس در یک لاشه قطار هستم
I’m like trading in your car for a new jet
من مثل اینم که ماشینتو با یک جت جدید معامله کردی
I’m like having a boss getting upset
من مثل اینم که رئیس ناراحتی داشته باشید

‘Cause you asked him for less on your paycheck
چون از اون حقوق کمتری خواستی
I’m like doing headstands with a broke neck
من مثل اینم که با گردن شکسته برعکس وایستی
I’m like watching your kid take his first steps
من مثل اینم که ببینی بچت اولین قدم هاشو برمیداره
I’m like sayin’ Bill Gates couldn’t pay rent
من مثل اینم که بیل گیتس بگه نمی تونم اجاره خونه بدم

‘Cause he’s too broke- where am I goin’ with this?
چون اون ورشکسته شده – میدونین دارم چی میگم؟
Unbelievable, yes, yes, inconceivable
باور نکردنیه، اره ، اره ، غیر قابل تصوره
See myself as fairly reasonable
خودم را کاملا منطقی ببینم
But at times I can be stubborn, so
اما گاهی اوقات می تونم لجباز باشم ، پس

If I have to, I will rock the boat
اگر مجبور باشم ، قایق رو غرق میکنم
I don’t tend to take the easy road
من دوست ندارم راه آسون رو برم
That’s just not the way I like to roll
این فقط روشی نیست که من بهش عادت دارم
What you think’s probably unfeasible
چیزی که فکر می کنید غیرممکنه

I’ve done already a hundredfold, a hundredfold
من قبلاً صد بار ، هزاران بار انجام دادم
It’s probable that I might press the envelope
احتمال داره که پاکت رو فشار بدم
Ideas so astronomical
ایده هایی بسیار نجومی
Sometimes I find ’em comical
گاهی اوقات آنها را کمیک می دونم

Yeah, incomparable
بله ، غیر قابل مقایسه است
Replay value phenomenal
مقدار خارق العاده
Beat selection remarkable
انتخاب ریتم قابل توجه
Slowing me down, impossible
سرعتمو کم میکنه، غیرممکنه

I don’t rock no Rollies
من هیچ راکی نمی زنم
I don’t hang around no phonies (Nope)
من با آدم های غیرواقعی نمیپرم (نه)
I don’t really got no trophies
من واقعاً جایزه ای نگرفتم
I don’t know why God chose me (I don’t know)
نمی دانم چرا خدا مرا انتخاب کرده (نمی دانم)

Got something in the cup, ain’t codeine (Never)
چیزی تو این لیوان دارم ولی کدئین نیست (هیچ وقت)
Change my style, they told me
بهم گفتن سبکتو عوض کن
Now they come around like, “Homie”
حالا اونا می خوان با من بپرن
Man, y’all better back up slowly, back up slowly
بهتره همتون برید عقب، برید عقب

Woo, who are you kidding?
وو ، با کی شوخی می کنی؟
How could you doubt me? I’ve always delivered
چجوری می تونید به من شک کنید؟ من همیشه کارم درست بوده
Ripping the teeth out of the back of my mouth’s
بیرون کشیدن دندونهای پشت دهنم
The closest you get to my wisdom
از این به عقلم نزدیک تر نمیشید (اشاره به دندون عقل و نتونستن بهره بردن از دانسته های او)

See my initial thought was to wait
فکر اولیه من صبر کردن بود
But what can I say? I had to come visit
اما چه می تونم بگم؟ مجبور شدم بیام ملاقات
Check on you guys, you doin’ alright?
چکتون کنم ، همه چی اوکیه؟
Your year really s-ck-d? Yeah, that’s what I figured
سال شما واقعا چرت بود؟ اره ، همونجوری که فکر میکردم

They cover they heads up whenever I drop
هروقت که میام سرشون رو بالا می گیرن
Shake the whole industry, put ’em in shock
کل صنعت رو بهم بریزید، تو شوک قرارشون بدید
Come out the clouds like a meteor rock
از ابرها مثل شهاب سنگ بیرون بیاید
Then land on the earth like “Ready or not?”
بعدش روی زمین فرود بیاید مثل اینکه “آماده ای یا نه؟”

Ain’t no one like me, the cream of the crop
کسی مثل من نیست ، بهترین تو شغلم
Don’t even front, better give me some props
حتی جلو نرو ، بهتره وسایل جانبی به من بدی
I pick up your body and throw it a block
برت میدارم و میندازمت مثل یک یلاک
Okay, I admit it, that’s over the top, not
خوب ، من اعتراف می کنم ، این بیش از حده ، نه

Deer in the headlights looks every time I step my foot on the ground
هروقت پامو میزنم زمین میاد جلوی چشمم
I get mistook for a lame with no weight to his name
من به عنوان یک آدم بی نام و نشون اشتباه گرفته شدم
Ground just shook, let’s not beat around the bush
زمین لرزید ، بذار حرف اضافی نزنم
Even my B-sides throw ’em off like “How’s he do it?”
حتی صرفداران غیر واقعی من هم گفتند “چگونه این کار را انجام می ده؟”

Some say I’m a great influence
برخی می گویند من تأثیر زیادی دارم
I don’t know about that, but I did do the best I could
من در این مورد اطلاعی ندارم ، اما بهترین کاری را که در توان داشتم انجام دادم
“Hollywood, Hollywood
هالیوود ، هالیوود
Hope Nate doesn’t go Hollywood”
امیدوارم نیت نره به هالیوود

You think that, you don’t know me good
اگه اینجوری فکر میکنی ، من را خوب نمی شناسی
You think that, you don’t know me good
اگه اینجوری فکر میکنی ، من را خوب نمی شناسی
“Hollywood, Hollywood
هالیوود ، هالیوود
Hope Nate doesn’t go Hollywood”
امیدوارم نیت نره به هالیوود

You think that, you don’t know me good
اگه اینجوری فکر میکنی ، من را خوب نمی شناسی
You think that, you don’t know me
اگه اینجوری فکر میکنی ، من را نمی شناسی
I-I-I always advance, say how I feel, you know where I stand
من-من-من همیشه پیشرفت می کنم ، احساسم را می گم ، همیشه می دانید کجا ایستاده ام
Raisin’ the bar, I gotta expand
هدف والا ترب برای خودم بذارم ، من باید پیشرفت کنم

Top of the charts, I’m setting up camp
بالای نمودارها ، من اردوگاه راه انداختم
Pound in my stakes, I put up my tent
شرط ببندم ، چادرم را برپا کردم
Shoot for the stars, they fall in my hand
هدفم رسیدن به ستاره هاست ، اونا می افتن تو دستای من
Stick to my guns, I don’t even flinch
به اسلحه هام چسبیدم ، من هیچ حرکتی نمیکنم

Can push all you want, ain’t movin’ an inch
هرچی دوست داری فشار بیار من یک سانت هم تکون نمی خورم
I rarely miss, you know I’m relentless
به ندرت دلتنگ می شم ، می دونی که یه دندم
Ain’t got a choice, no way to prevent it
چاره ای نیست ، هیچ راهی برای جلوگیری نداره
Just who I am, and I don’t regret it
همینه که هستم و پشیمونی ندارم

See what I want and then I go get it
میبینم چی می خوام و میرم میگیرمش
Followed my gut, I’m happy I did it
حس خودمو دنبال کردم و خوشحالم که بهش باور داشتم
Beat all the odds, I ain’t got no limits
بر علیه تمام رای ها رفتم، هیچ محدودیتی ندارم
Cannot be stopped, you payin’ attention?
نمی تونی متوقفم کنی، متوجه میشی؟

I ain’t gotta say it, they know where my head is
نیازی نیست که بگم میدونن که فکرم کجاست
They know where my head is (Head is)
اونا میدونن که فکرم کجاست (فکرم کجاست)


menu