مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ جیدال

ببین هر راهی بری تهش من واستادم
جدا نمیکنه ما رو از هم حتی خوابم
حتی وقتی خوابی تو رویا من باهاتم
ببین تقدیره که بزنن الماسا برق
ببین تقدیره که بزنن الماسا برق
واسه تو نفسم بد یه جا میره
تو هتل رو مبل لخت با یه جینه
روی آینه جای خط ماتیکه

سهم تو اینه
بیبی میخوای کی بگی بهش پس
دست میدی همش هی تو به این دس
آره من توی لحظه آرومم
ولی بدجور رو نرو میره این وضع
خجالتی سرخه باز میشه گونه هات
چشم هات سیاه دیدم شب رو تو نگاهت
تهش میریم رو هم بیبی مثل مژه هات

چیزی که بینمونه میمونه یه راز
شاید باید جدا باشیم از هم این تقدیر ماست
هر راهی بری تهش من واستادم
جدا نمیکنه ما رو از هم حتی خوابم
حتی وقتی خوابی تو رویا من باهاتم
تقدیره که بزنن الماسا برق
تقدیره که بزنن الماسا برق
تقدیره که بزنن الماسا برق

دانلود آهنگ جیدال به نام تقدیره بزنن الماسا برق

تقدیره که بزنن الماسا برق
تقدیرم بود که برق بزنمو
تقدیرت بود از پیشم پر بزنیو
میدونم که میخوای بهت سر بزنمو
بی من خوشحال نبودی تو قد قدیمو
میدونم برام تنگ شده دلت بدجوری
برا اون موقع که باهام تو نورلند بودی
هیشکی نمیدونه کجایی اَ دل شهر دوری

او چقدر تو به چشم من خوبی
چقدر تنها رقصیدی نصف شب رو این
بیتا الان دلت میخواد مثل قبل بودیم
او مثل برف بودیم
روزا گذشت و چشم ها خونابه اشکا
تو با اون پای بحث و من هم
انقدر رفتم رسید دنیا به تهشو
میخوادش ولی دوره بهش

دیگه من اون هوسم
که براش همش بوی عشق میده
تقدیره که بزنن الماسا برق
تقدیره که بزنن الماسا برق
تقدیره که بزنن الماسا برق
تقدیره که بزنن الماسا برق


menu