مطالب مرتبط با برچسب : دانلود اهنگ Shawn Mendes

I wonder if I’m being real
تو این فکرم که آیا من خود واقعیم هستم

? Do I speak my truth or do I filter how I feel
عقاید واقعیم رو بروز میدم یا احساساتم رو پنهون میکنم ؟

I wonder, wouldn’t it be nice
با خودم فکر میکنم که بهتر نمیشد اگه

? To live inside a world that isn’t black and white
تو دنیایی زندگی میکردیم که سیاه و سفید نبود

I wonder what it’s like to be my friends
تو خیالاتم خودمو جای دوستام میزارم

Hope that they don’t think I forget about them
امیدوارم اینطوری فکر نکنن که فراموششون کردم

I wonder, I wonder
با خودم خیالبافی میکنم

Right before I close my eyes
درست قبل اینکه بخوام چشامو رو هم بزارم

The only thing that’s on my mind
تنها چیزی که تو ذهنم هست

Been dreaming that you feel it, too
رویا پردازی اینه که تو هم احساساتت شبیه من باشه

I wonder what it’s like to be loved by you, yeah
با خودم میگم اینکه تو عاشقم باشی چه شکلی میتونه باشه

I wonder what it’s like
خیالبافی میکنم که چه شکلی میتونه باشه

I wonder what it’s like to be loved by
با خودم میگم اینکه عاشقم شن چجور حسی میتونه داشته باشه

I wonder why I’m so afraid
برام سواله که چرا اینقدر میترسم

Of saying something wrong, I never said I was a saint
از گفتن یه حرف غلط ، هیچوقت ادعای معصوم بودن نداشتم

دانلود آهنگ Shawn Mendes به نام Wonder

I wonder, when I cry into my hands
تو این خیالم که وقتی دستامو میزارم رو صورتمو گریه میکنم

I’m conditioned to feel like it makes me less of a man
جامعه جوری تربیتم کرده که موقع گریه کردن فکر کنم مرد نیستم

And I wonder if some day you’ll be by my side
و خیال اون روزی که کنارم باشی رو میبافم

And tell me that the world will end up alright
و بهم بگی که دنیا قراره با خوبی و خوشی به سر برسه

I wonder, I wonder
با خودم خیالبافی میکنم

Right before I close my eyes
درست قبل اینکه بخوام چشامو رو هم بزارم

The only thing that’s on my mind
تنها چیزی که تو ذهنم هست

Been dreaming that you feel it, too
رویا پردازی اینه که تو هم احساساتت شبیه من باشه

I wonder what it’s like to be loved by you, yeah
با خودم میگم اینکه تو عاشقم باشی چه شکلی میتونه باشه

I wonder what it’s like
خیالبافی میکنم که چه شکلی میتونه باشه

I wonder what it’s like to be loved by
با خودم میگم اینکه عاشقم شن چجور حسی میتونه داشته باشه


menu