مطالب مرتبط با برچسب : دانلود اهنگ خارجی

All smiles, I know what it takes to fool this town
همیشه لبخند می زنم، خوب ميدونم واسه گول زدن مردم اين شهر چه بايد كرد
I’ll do it ’til the sun goes down and all through the night time
من انجامش میدم تا وقتی که خورشید غروب کنه و تموم طول شب
Oh yeah
اوه آره
Oh yeah, I’ll tell you what you wanna hear
اوه آره ،چيزايی كه میخوای ی بشنوی رو بهت ميگم
Leave my sunglasses on while I shed a tear
وقتی که دارم اشک میریزم عینک آفتابیمو برمیدارم
It’s never the right time
هیچ وقت لحظه مناسبی نيست
Yeah, yeah
آره، آره

I put my armor on, show you how strong how I am
من زره خودمو می پوشم، تا بهت نشون بدم که چقدر قدرتمندم و چجوریم
I put my armor on, I’ll show you that I am
زره خودمو می پوشم، بهت نشون میدم کی هستم
I’m Unstoppable
من توقف ناپذیرم
I’m a Porsche with no brakes
مثل یه پورشه بدون ترمزم
I’m invincible
شکست ناپذیرم
Yeah, I win every single game
آره، من هر بازیی رو ميبرم
I’m so powerful
من خیلی قویم
I don’t need batteries to play
من واسه خوندن به باتری نیاز ندارم
I’m so confident
خیلی اعتماد به نفس دارم
Yeah, I’m Unstoppable today
آره ، امروز توقف ناپذیرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
I’m Unstoppable today
من امروز توقف ناپذیرم
Break down, only alone I will cry on out
می شكنم، فقط وقتی كه تنهام گريه می كنم

دانلود آهنگ Sia به نام Unstoppable

You’ll never see what’s hiding out
هرگز چیزی رو که پنهان شده نخواهی دید(احساساتم)
Hiding out deep down
پنهان شده در اعماق وجودم
Yeah, yeah
آره، آره
I know, I’ve heard that to let your feelings go
ميدونم، شنیدم که بی توجهی به احساسات خودت
Is the only way to make friendships grow
تنها راه واسه رشد پیدا کردن دوستی هات با بقیه س
But I’m too afraid now
ولی الان دیگه خیلی می ترسم
Yeah, yeah
آره، آره
I put my armor on, show you how strong how I am
من زره خودمو می پوشم، تا بهت نشون بدم که چقدر قدرتمندم و چجوریم
I put my armor on, I’ll show you that I am
زره خودمو می پوشم، بهت نشون میدم کی هستم
I’m Unstoppable
من توقف ناپذیرم

I’m a Porsche with no breaks
من یه پورشه ی بدون ترمزم
I’m invincible
شکست ناپذیرم
Yeah, I win every single game
آره، من هر بازیی رو ميبرم
I’m so powerful
من خیلی قویم
I don’t need batteries to play
من واسه خوندن به باتری نیاز ندارم
I’m so confident
خیلی اعتماد به نفس دارم
Yeah, I’m Unstoppable today
آره ، امروز توقف ناپذیرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
I’m Unstoppable today
من امروز توقف ناپذیرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
I’m Unstoppable today
من امروز توقف ناپذیرم

I put my arm around, show you how strong I am
زره خودمو میپوشم، تا نشونت بدم که چقدر قوی هستم
I put my arm around, I’ll show you that I am
زره خودمو می پوشم تا نشونت بدم کی هستم
I’m Unstoppable
من توقف ناپذیرم

I’m a Porsche with no breaks
من یه پورشه ی بدون ترمزم
I’m invincible
شکست ناپذیرم
Yeah, I win every single game
آره، من هر بازیی رو ميبرم
I’m so powerful
من خیلی قویم
I don’t need batteries to play
من واسه خوندن به باتری نیاز ندارم
I’m so confident
خیلی اعتماد به نفس دارم
Yeah, I’m Unstoppable today
آره ، امروز توقف ناپذیرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
I’m Unstoppable today
من امروز توقف ناپذیرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
Unstoppable today
امروز توقف ناپذيرم
I’m Unstoppable today
من امروز توقف ناپذیرم

Everybody Knows that the dice are loaded

همه می دانند که تاس ها انداخته شده اند(کاری که شده نمیشه کاری کرد)

Everybody rolls with their fingers crossed

همه با انگشتان دست خود می چرخند

Everybody Knows the war is over

همه می دانند که جنگ به پایان رسیده است

Everybody Knows the good guys lost

همه می دانند آدم های خوب باخته اند

Everybody Knows the fight was fixed

همه می دانند که مبارزه ثابت شده است

The poor stay poor, the rich get rich

فقیران فقیر می مانند ، ثروتمندان ثروتمند می شوند

That’s how it goes

که این چگونه از آن می رود

Everybody Knows

همه می دانند

Everybody Knows that the boat is leaking

همه می دانند که قایق در حال غرق شدن است

Everybody Knows that the captain lied

همه می دانند که کاپیتان دروغ گفته است

Everybody got this broken feeling

همه این احساس شکستگی را

Like their father or their dog just died

مثل پدرشون دارند

Everybody talking to their pockets

همه درباره ی پول  صحبت می کنند

Everybody wants a box of chocolates

همه یک جعبه شکلات می خواهند

And a long-stem rose

و یک گل سرخ بلند

Everybody Knows

همه می دانند

Everybody Knows that you love me baby

همه می دانند که تو عاشق منی عزیزم

Everybody Knows that you really do

همه می دانند که تو واقعاً این کار را می کنی

Everybody Knows that you’ve been faithful

همه می دانند که تو وفادار بوده ای

Oh, give or take a night or two

اوه ، یک یا دو شب بگذارید یا بگیرید

Everybody Knows you’ve been discreet

همه می دانند که شما باهوش بوده اید

But there were so many people you just had to meet

اما افراد زیادی وجود داشتند که تو باید آنها را ملاقات می کردی

Without your clothes

بدون لباس های تو

Everybody Knows

همه می دانند

Everybody Knows, Everybody Knows

همه می دانند ، همه می دانند

That’s how it goes

که چگونه اوضاع پیش میرود

Everybody Knows

همه می دانند

Everybody Knows, Everybody Knows

همه می دانند ، همه می دانند

That’s how it goes

که چگونه اوضاع پیش میرود

Everybody Knows

همه می دانند

تکست آهنگ Everybody Knows از Sigrid

And Everybody Knows that it’s now or never

و همه می دانند که اکنون یا هرگز چنین نبوده

Everybody Knows that it’s me or you

همه می دانند که این من است یا تو

And Everybody Knows that you live forever

و همه می دانند که توبرای همیشه زندگی میکنید

When you’ve done a line or two

وقتی یک یا دو بارانجام داده اید

Everybody Knows the deal is rotten

همه می دانند که این معامله فاسد است

Old Black Joe’s still picking cotton

جو سیاه پیر هنوز هم پنبه را می چشد

For your ribbons and bows

برای روبان و کمان خود

And Everybody Knows

و همه می دانند

And Everybody Knows that the plague is coming

و همه می دانند که طاعون در حال آمدن است

Everybody Knows that it’s moving fast

همه می دانند که این حرکت سریع است

Everybody Knows that the naked man and woman

همه می دانند که زن و مرد برهنه

Are just a shining artifact of the past

این یک چیز ساختگی درخشان از گذشته است

Everybody Knows the scene is dead

همه می دانند که صحنه مرده است

But there’s gonna be a meter on your bed

اما یک تخته یک متری روی تخت شما خواهد بود

That will disclose

این افشا خواهد شد

What Everybody Knows

چه همه می دانند

And Everybody Knows that you’re in trouble

و همه می دانند که شما دچار مشکل هستید

Everybody Knows what you’ve been through

همه می دانند که شما چه چیز هایی را گذراندیده اید

From the bloody cross on top of Calvary

از صلیب خونین بالای کوه

To the beach of Malibu

به ساحل مالیبو

Everybody Knows it’s coming apart

همه می دانند آنها از هم جدا می شوند

Take one last look at this Sacred Heart

آخرین نگاه به این قلب مقدس بیندازید

Before it blows

قبل از آن ضربات

Everybody Knows

همه می دانند


menu