مطالب مرتبط با برچسب : دانلود آهنگ های نیروانا

Come as you are, as you were
خودت رو آنطور که هستی ، آنطور که بودی نشون بده
as I want you to be
طوری باش که من می خوام
As a friend
مثل یک دوست
as a friend, as an old Enemy
مثل یک دوست ، یک دشمن قدیمی

دانلود آهنگ Nirvana به نام Come As You Are

Take your time, hurry up
خونسرد باش ، عجله کن
choice is yours, don’t be late
حق انتخاب با توست ، اما فرصت را از دست نده
Take a rest, as a friend, as an old memory
استراحت کن ، مثل دوست ، مثل یک خاطره قدیمی

دانلود آهنگ جدید Nirvana

Come doused in Mud, soaked in Bleach
به گل و لای فرو برو و در ساحل غوطه ور شو
as I want you to be
طوری باش که من می خوام
As a trend, as a friend
مثل دوست ، مثل دوست
as an old Memory ahhh
مثل یک خاطره قدیمی

دانلود آهنگ های نیروانا

And I swear that I don’t have a gun
و قسم میخورم که سلاحی ندارم
No, I don’t have a gun
نه،من سلاحی ندارم
No, I don’t have a gun
نه،من سلاحی ندارم

متن و ترجمه آهنگ Come As You Are از Nirvana


menu