مطالب مرتبط با برچسب : دانلود آهنگ خارجی قدیمی

Hey, slow it down
هی،اروم ترش كن
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Yeah, I’m afraid
اره،من ترسيدم
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟

There might’ve been a time when I would give myself away
ممکنه یه زمان هایی بوده باشه که من از خودم دور شده باشم
Oh, once upon a time I didn’t give a damn
اوه،روزی روزگاری من هیچ اهمیتی ندادم
But now, here we are
اما الان،ما اينجاييم
So Whataya Want From Me?
پس تو چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Just don’t give up, I am working it out
فقط تسيلم نشو،من اينو حلش ميكنم(دارم روش کار میکنم)
Please don’t give in, I won’t let you down
لطفا تسيلم نشو،من نا امیدت نمیکنم

It messed me up, need a second to breathe
اين منو اشفته ميكنه ، یه ثانیه لازم دارم تا نفس بکشم
Just keep coming around
فقط دور و برم بمون
Hey, Whataya Want From Me?
هي،از من چي ميخواي؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Yeah (yeah)
اره(اره)

It’s plain to see (it’s plain to see)
این مثل روز روشنه(مثل روز روشنه)
That, baby, you’re beautiful
كه تو زيبايي عزيزم
And there’s nothing wrong with you
و تو هیچ مشکلی نداری
It’s me, I’m a freak (yeah)
اين منم(مشکل از منه)،من عجيبم،اره
But thanks for loving me
اما ممنون كه عاشقمی
‘Cause you’re doing it perfectly
چون تو داری به بهترین نحو انجامش میدی(دوست داشتم رو)
Yeah, there might’ve been a time when I would let you slip away
اره،شايد يه زمان هایي بود وقتي که اجازه دادم ازم دور شی
I wouldn’t even try, but I think you could save my life
من حتي سعي نمی كردم ولي فكر ميكنم تو میتونستی زندگيم رو نجات بدی

دانلود آهنگ Adam Lambert به نام Whataya Want From Me

Just don’t give up, I am working it out
فقط تسيلم نشو،من اينو حلش ميكنم(دارم روش کار میکنم)
Please don’t give in, I won’t let you down
لطفا تسيلم نشو،من نا امیدت نمیکنم
It messed me up, need a second to breathe
اين منو اشفته ميكنه ، یه ثانیه لازم دارم تا نفس بکشم
Just keep coming around
فقط دور و برم بمون

Hey, Whataya Want From Me?
هي،از من چي ميخواي؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Just don’t give up on me
فقط تسيلم نشو

I won’t let you down
من نا امیدت نمیکنم
No, I won’t let you down
نه،نا امیدت نمیکنم
So, just don’t give up, I am working it out
فقط تسيلم نشو،من اينو حلش ميكنم(دارم روش کار میکنم)
Please don’t give in, I won’t let you down
لطفا تسيلم نشو،من نا امیدت نمیکنم

دانلود آهنگ جدید Adam Lambert

It messed me up (it messed me up)
این داغونم کرده
Need a second to breathe
به یک ثانیه نیاز دارم تا نفس بکشم
Just keep coming around
فقط دور و برم بمون
Hey, Whataya Want From Me?
هي،از من چي ميخواي؟
Just don’t give up, I am working it out
فقط تسيلم نشو،من اينو حلش ميكنم(دارم روش کار میکنم)
Please don’t give in, I won’t let you down
لطفا تسيلم نشو،من نا امیدت نمیکنم
It messed me up, need a second to breathe
اين منو اشفته ميكنه ، یه ثانیه لازم دارم تا نفس بکشم
Just keep coming around
فقط دور و برم بمون

Hey, Whataya Want From Me?
هي،از من چي ميخواي؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟

He deals the cards as a meditation
اون بعنوان مدیتیشن ورق بازی میکنه و کارتها رو پخش میکنه

And those he plays never suspect
و کسایی که باهاش بازی میکنن به عمق این موضوع فکر نمیکنن

He doesn’t play for the money he wins
اون برای پولی که میبره بازی نمیکنه

He doesn’t play for respect
اون برای جلب احترام بازی نمیکنه

He deals the cards to find the answer
اون برای پی بردن به جواب سوالاتش ورق بازی میکنه

The sacred geometry of chance
برای پیدا کردن جواب هندسه مقدس شانس
آهنگ Shape of my heart با زیرنویس فارسی

The hidden law of a probable outcome
برای پیدا کردن قانون پنهان احتمالات

The numbers lead a dance
با رقصیدن اعداد روی کارت ها نمایش (بازی) پیش میره

I know that the spades are the swords of a soldier
میدونم که کارت های پیک ، شمشیر سرباز ها هستن

I know that the clubs are weapons of war
میدونم که کارت های گشنیز ، اسلحه های این مبارزه هستن

I know that diamonds mean money for this art
میدونم که تو دنیای بازی ورق ، کارت های خشت به منزله پولن

But that’s not the shape of my heart
ولی قلب من به شکل هیچکدوم از اینا نیست

دانلود آهنگ Sting به نام Shape Of My Heart

He may play the jack of diamonds
اون ممکنه با سرباز بازی کنه

He may lay the queen of spades
ممکنه بیبی پیک رو بندازه وسط
ترجمه آهنگ Shape of my heart

He may conceal a king in his hand
ممکنه یه شاه رو تو دستش پنهون کنه

While a memory of it fades
تا زمانی که همه فراموشش کنن

I know that the spades are the swords of a soldier
میدونم که کارت های پیک ، شمشیر سرباز ها هستن

I know that the clubs are weapons of war
میدونم که کارت های گشنیز ، اسلحه های این مبارزه هستن

I know that diamonds mean money for this art
میدونم که تو دنیای بازی ورق ، کارت های خشت به منزله پولن

But that’s not the shape of my heart
ولی قلب من به شکل هیچکدوم از اینا نیست

That’s not the shape, shape of my heart
ولی هیچکدوم از اینا به شکل قلب من نیست
آهنگ Shape of my heart بیکلام

دانلود آهنگ استینگ به نام شکل قلب من

And if I told you that I loved you
و اگه بهت گفتم که عاشقتم

You’d maybe think there’s something wrong
شاید پیش خودت فکر کنی یه جای کار میلنگه

I’m not a man of too many faces
من آدم چند رویی نیستم

The mask I wear is one
من فقط یه نقاب رو صورتم دارم

But those who speak know nothing
ولی اونایی که پر حرفی میکنن هیچی بارشون نیست

And find out to their cost
خودشون هم بعد اینکه تاوان سختی بدن، به این موضوع پی میبرن

Like those who curse their luck in too many places
مثل اونایی که تو خیلی جاها از زندگیشون به شانس بدشون فحش دادن

And those who fear are lost
و اونایی که ترسو هستن ، تو زندگیشون باخت دادن و گم شدن
آهنگ Shape of my heart با گیتار

I know that the spades are the swords of a soldier
میدونم که کارت های پیک ، شمشیر سرباز ها هستن

I know that the clubs are weapons of war
میدونم که کارت های گشنیز ، اسلحه های این مبارزه هستن

I know that diamonds mean money for this art
میدونم که تو دنیای بازی ورق ، کارت های خشت به منزله پولن

But that’s not the shape of my heart
ولی قلب من به شکل هیچکدوم از اینا نیست

دانلود آهنگ تیتراژ پایانی فیلم لئون


menu