دانلود آهنگ Sofia Carson به نام Love Is The Name

14 بهمن 1399
4615

دانلود آهنگ Sofia Carson به نام Love Is The Name ، متن آهنگ Love Is The Name از Sofia Carson ، دانلود آهنگ جدید Sofia Carson ، دانلود آهنگ جدید ایرانی ، دانلود آهنگ جدید خارجی

 

متن آهنگ Love Is The Name از Sofia Carson

 

We gonna burn it up like rockstars

ما می خواهیم مانند ستاره ها جشن بگیریم

Go nirvana in here

اینجا را بترکونیم

We gonna set it off, tick-tock

ما می خواهیم بترکونیم ، تیک تاک

Life is a video game

زندگی یک بازی ویدیویی است

 

And we could be in love or not lie

و ما می توانیم عاشق باشیم یا دروغ نگوییم

See I really don’t care

ببین من واقعا کاری ندارم

I just wanna be right here

من فقط می خواهم اینجا باشم

I just wanna be right here, ah

من فقط می خواهم اینجا باشم ، آه

 

We can rule the oceans

ما می توانیم بر اقیانوس ها حکومت کنیم

We can rule the world

ما می توانیم بر جهان حکومت کنیم

We’d be the commotion, baby

عزیزم غوغا می کنیم

So we never regret that life’s gonna be what we be

بنابراین ما هرگز پشیمان نیستیم که زندگی می خواهد همان چیزی باشد که هست

 

So we turn the music up tonight

بنابراین ما امشب موسیقی را زیاد می کنیم

Let the beat set you free

بگذارید ریتم موسیقی شما را آزاد کند

Give it everything you got

خودتان را رها کنید

And dance all your worries away

و تمام نگرانی های خود را بیرون کنید

 

Forget yesterday

دیروز را فراموش کن

This life is a game

این زندگی یک بازی است

And love is the name

و نام آن عشق است

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

 

Oh, and love is the name

اوه ، و نام آن عشق است

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

I love the way your skin feels on mine

احساس با تو بودن را دوست دارم

Yeah, I’m digging your style

بله ، من سبک تو را دوست دارم

 

The way you let me in on secrets that are already mine

روشی که تو رازهایی را که از قبل متعلق به من است را با من درمیان میگذاری

And we could be in love or not now

و ما الان می توانیم عاشق باشیم یا نباشیم

See, I really don’t care

ببینید ، من واقعاً اهمیتی نمی دهم

I just wanna be right here

من فقط می خواهم اینجا باشم

 

I just wanna be right here, ah

من فقط می خواهم اینجا باشم ، آه

We could rule the oceans

ما می توانستیم بر اقیانوس ها حکومت کنیم

We could rule the world

ما می توانستیم بر جهان حکومت کنیم

We’d be the commotion, baby

عزیزم غوغا می کنیم

 

دانلود آهنگ Sofia Carson به نام Love Is The Name

 

So we never regret that life’s gonna be what we be

بنابراین ما هرگز پشیمان نیستیم که زندگی می خواهد همان چیزی باشد که هست

So we turn the music up tonight

بنابراین ما امشب موسیقی را زیاد می کنیم

Let the beat set you free

بگذارید ریتم موسیقی شما را آزاد کند

Give it everything you got

خودتان را رها کنید

 

And dance all your worries away

و تمام نگرانی های خود را بیرون کنید

Forget yesterday

دیروز را فراموش کن

This life is a game

این زندگی یک بازی است

And love is the name

و نام آن عشق است

 

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

Oh, and love is the name

اوه ، و نام آن عشق است

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

This life is a game

این زندگی یک بازی است

 

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

And love is the name

و نام آن عشق است

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

So we never regret that life’s gonna be what we be

بنابراین ما هرگز پشیمان نیستیم که زندگی می خواهد همان چیزی باشد که هست

 

Oh, so we turn the music up tonight

اوه ، بنابراین ما امشب موسیقی را زیاد می کنیم

Let the beat set you free

بگذارید ریتم موسیقی شما را آزاد کند

Give it everything you got

خودتان را رها کنید

And dance all your worries away, oh

و همه نگرانی هایت را برقص ، آه

 

Forget yesterday

دیروز را فراموش کن

This life is a game

این زندگی یک بازی است

And love is the name

و نام آن عشق است

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

 

Oh, and love is the name

اوه ، و نام آن عشق است

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

And life is a game

و زندگی یک بازی است

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

 

And love is the name

و نام آن عشق است

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

And love is the name

و نام آن عشق است

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

دنبال کنید

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه


menu