دانلود آهنگ Sia به نام Together

10 مهر 1399
2154

دانلود آهنگ Sia به نام Together، متن آهنگ Together از Sia ، دانلود آهنگ جدید Sia ، دانلود آهنگ جدید ایرانی ، دانلود آهنگ جدید خارجی

 

متن آهنگ Together از Sia

 Ooh, Together

اوه، باهم

 We Can Take It Higher

می‌تونیم به اوج برسونیمش

 I Can Hear The Thunder

می‌تونم صدای رعد و برق رو بشنوم

Coming From Your Mouth

که از دهانت بیرون میاد

And I Know My Number’s Up

و می‌دونم که شمارم در اومده

Give Me Some Stevie Wonder

برام آهنگی از استیوی واندر بذار

Quick, Put It On Before We Go Under

زود باش، اداشو در بایر قبل از این که بریم پایین

I Can See The Lightning

می‌تونم رعد و برق رو ببینم

Coming From Your Ears

که از چشمات بیرون میاد

Yeah, I See You’re Frightened

آره، می‌تونم ببینم که وحشت کردی

I Can See The Lion

می‌تونم شیر رو ببینم

Sleeps Tonight In The Tears You’re Crying

امشب در اشکایی که گریه کردید می‌خوابید

 

دانلود آهنگ Sia به نام Together

 Oh, You Can’t Love Me Unless You Love You Too

اوه، نمی‌تونید دوستم داشته باشید مگر اینکه خودتون رو دوست داشته باشید

Treat Yourself Like Nothin’ But A Fool

با خودتون مثل یه احمق رفتار کنید

Can’t Love Me Unless You Love You Too

نمی‌تونید دوستم داشته باشید مگر اینکه خودتون رو دوست داشته باشید

Love You Too

منم دوستت دارم

Come Now Set The Past On Fire

بیا گذشته رو آتیش بزنیم (فراموش کنیم)

Stand Up Raise Your Face To The Sky, My Love

بایست و صورتت رو رو به آسمان بگیر، عشقم

Together, We Can Take It Higher

باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Oh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Come Now Set The Past On Fire

بیا گذشته رو آتیش بزنیم

Stand Up Raise Your Face To The Sky, My Love

بایست و صورتت رو رو به آسمان بگیر، عشقم

Together, We Can Take It Higher

باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Oh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

I Can See The Rainbow

می‌تونم رنگین کمان رو ببینم

Coming From Your Heart And It’s All Ok So

که از قلبت بیرون میاد و این مشکلی نداره

Come Now, See You’re My Angel

حالا بیا، ببین که فرشته‌ی منی

So Say “Bye” To The Past, “Hello” To Tomorrow

پس بگو خداحافظ گذشته، سلام فردا

Oh, You Can’t Love Me Unless You Love You Too

اوه، نمی‌تونید دوستم داشته باشید مگر اینکه خودتون رو دوست داشته باشید

Treat Yourself Like Nothin’ But A Fool

با خودتون مثل یه احمق رفتار کنید

Can’t Love Me Unless You Love You Too

نمی‌تونید دوستم داشته باشید مگر اینکه خودتون رو دوست داشته باشید

Love You Too

منم دوستت دارم

Come Now Set The Past On Fire

بیا گذشته رو آتیش بزنیم (فراموش کنیم)

Stand Up Raise Your Face To The Sky, My Love

بایست و صورتت رو رو به آسمان بگیر، عشقم

Together, We Can Take It Higher

باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Oh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Come Now Set The Past On Fire

بیا گذشته رو آتیش بزنیم

 

Stand Up Raise Your Face To The Sky, My Love

بایست و صورتت رو رو به آسمان بگیر، عشقم

Together, We Can Take It Higher

باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Oh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

 I Want Love, I Want To Give It

عشق می‌خوام، برای دادنش (به شخص دیگه‌ای) می‌خوام

I Want Love, Please Deliver It

عشق می‌خوام، لطفا برسونش

I Want Love, I Want To Give It

عشق می‌خوام، برای دادنش (به شخص دیگه‌ای) می‌خوام

I Want Love, Please Deliver It

عشق می‌خوام، لطفا برسونش

I Want Love, I Want To Give It

عشق می‌خوام، برای دادنش (به شخص دیگه‌ای) می‌خوام

I Want Love, Please Deliver It

عشق می‌خوام، لطفا برسونش

I Want Love, I Want To Give It

عشق می‌خوام، برای دادنش (به شخص دیگه‌ای) می‌خوام

I Want Love, Please Deliver It

عشق می‌خوام، لطفا برسونش

Come Now Set The Past On Fire

بیا گذشته رو آتیش بزنیم (فراموش کنیم)

Stand Up Raise Your Face To The Sky, My Love

بایست و صورتت رو رو به آسمان بگیر، عشقم

Together, We Can Take It Higher

باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Oh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Come Now Set The Past On Fire

بیا گذشته رو آتیش بزنیم

Stand Up Raise Your Face To The Sky, My Love

بایست و صورتت رو رو به آسمان بگیر، عشقم

Together, We Can Take It Higher

باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Oh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Ooh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Ooh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Ooh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

Ooh, Together, We Can Take It Higher

اوه، باهم، می‌تونیم به اوج برسونیمش

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

دنبال کنید

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه


menu