دانلود آهنگ Regard به نام Ride It

17 دی 1399
8165

دانلود آهنگ Regard به نام Ride It، متن آهنگ Ride It از Regard ، دانلود آهنگ جدید Regard ، دانلود آهنگ جدید ایرانی ، دانلود آهنگ جدید خارجی

 

متن آهنگ Ride It از Regard

 

(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you
بزار حست کنم
(Ride it) Turn the lights down low
)برون( نور چراغها رو کم کن
(Ride it) From head to toe
از سر تا پا
(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you
بزار حست کنم
Been about a month and twenty days
تقریبا ۱ماه و ۲۰ روز شد
And we’re going ’round and ’round just playing silly games
و ما همینجوری میریم و میریم و بازی های احمقانه انجام میدیم
Now you’re saying slow it down, not right now
حالا به من میگی یکم آروم تر . دیگه الان نه
Then you wink at me and walk away
و بعد بهم چشمک میزنی و میری
Now, let it be, let it be, let it be known
الان، بزار،بزار،بزار بدونن
Hold on, go
صبر بده ، برو

Touching and teasing me, telling me no
منو لمس مى كنى ، منو به بازی میگیری و بعد مى گى نه
But this time I need to feel you
ولی این دفعه نیاز دارم حست کنم
(Ride it) When we’re all alone
)برون( وقتی ما تنهاییم
(Ride it) Just lose control
فقط کنترلتو از دست بده
(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you
بزار حست کنم
(Ride it) Turn the lights down low
)برون( نور چراغها رو کم کن
(Ride it) From head to toe
از سر تا پا
(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you

بزار حست کنم

 

دانلود آهنگ Regard به نام Ride It

 

MoVida was the club on Saturday
مویدا کلاب بود تو شنبه
You’re acting like a diva saying you don’t wanna pay
مثل یه دیوا رفتار میکنی و و میگی نمیخوای پول بدی
It’s gotta be your feisty style
قراره استایل بی پروات باشه
Raise that brow
ابروهاتو میندازی بالا
I love it when you look at me that way
خوشم میاد وقتی اونطوری نگام میکنی
Now we’re in, you order a mojito at the bar
وحالا ما اینجاییم و تو یه موهیتو تو بار سفارش میدی
Reapply your lippy ’cause it came off on the glass
رژ لبتو دوباره میزنی چون رو لیوان جاش موند
The DJ plays your favourite song, Kanye’s on
دی جی اهتگ مورد علاقتو پخش میکنه ، آهنگ کانیه
Now you’re beckoning for me to dance
حالا به من اشاره میکنی که برقصیم
Mm, pulling me, pulling me, pulling me close
ممم.منو بکشون .منوبکشون نزدیک خودت
You close your eyes, girl
تو چشمات رو میبندی دختر
Whispering, telling me we gotta go
زمزمه میکنی بهم میگی باید بریم
Won’t you take me home I wanna
نمیخوای منو ببری خونه من میخوام
(Ride it) When we’re all alone
برون وقتی ما تنهاییم
(Ride it) Just lose control
فقط کنترلتو از دست بده
(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you
بزار حست کنم
(Ride it) Turn the lights down low
برون نور چراغها رو کم کن
(Ride it) From head to toe
از سر تا پا
(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you
بزار حست کنم
(Ride it) When we’re all alone
برون وقتی ما تنهاییم
(Ride it) Just lose control

 

ترجمه آهنگ Ride It از Regard

 

فقط کنترلتو از دست بده
(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you
بزار حست کنم
(Ride it) Turn the lights down low
)برون( نور چراغها رو کم کن
(Ride it) From head to toe
از سر تا پا
(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you
بزار حست کنم
Won’t you take me home I wanna
نمیخوای منو ببری خونه من میخوام
(Ride it) When we’re all alone
)برون( وقتی ما تنهاییم
(Ride it) Just lose control
فقط کنترلتو از دست بده
(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you
بزار حست کنم
(Ride it) Turn the lights down low
)برون( نور چراغها رو کم کن
(Ride it) From head to toe
از سر تا پا
(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you
بزار حست کنم

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

دنبال کنید

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه


menu