دانلود آهنگ Nick Jonas به نام This Is Heaven

15 اسفند 1399
1163

دانلود آهنگ Nick Jonas به نام This Is Heaven , متن آهنگ This Is Heaven از Nick Jonas , دانلود آهنگ جدید Nick Jonas , دانلود آهنگ جدید ایرانی , دانلود آهنگ جدید خارجی

 

متن آهنگ This Is Heaven از Nick Jonas

 

At the gate
در دروازه
I’m coming inside, I know that it’s late
دارم میام داخل ، می دونم که دیره
But I’m here, ’cause your body my motivation
اما من اینجام، چون تو انگیزه من هستی
Let’s skip the talk
بیا صحبت نکنیم

 

What if we found a way to get lost without fear?
اگه راهی پیدا کنیم که بدون ترس گم شیم؟
Leave it all behind, we’re escaping
همه چیز رو رها کن ، ما فرار می کنیم
If you told me that my faith was on your fingertips
اگر به من بگی که سرنوشت من در نوک انگشتات است
Then I wouldn’t believe it
باور نمی کنم

 

I wouldn’t believe it, yeah
باور نمی کنم ، بله
Every kiss with you, it’s like your prayer falls from my lips
هر لحظه با تو ، مثل اینه که دعای تو از لبان من می افته
Now I’m a believer
حالا من باور دارم
Yeah, I’m a believer (Oh)
بله ، من باور دارم (آه)

 

This is Heaven
این بهشت است
And I don’t know how this could get much bettеr (Yeah)
و من نمی دونم که چگونه این می تونه بهتر بشه (بله)
Than you and me, herе right now
من و تو ، حالا و در این لحظه
This is Heaven
این بهشت است

 

And every time I touch you, it gets better
و هر لحظه که با تو هستم بهتر میشه
I’m on my knees, I can’t stop now
من روی زانو هستم ، الان نمی تونم متوقف بشم
This is Heaven (This is Heaven, yeah, this is Heaven)
این بهشت است (این بهشت است ، بله ، این بهشت است)
This is Heaven (This is Heaven, oh, this is Heaven)
این بهشت است (این بهشت است ، آه ، این بهشت است)

 

دانلود آهنگ Nick Jonas به نام This Is Heaven

 

This is…
این هست…
Sunrise
طلوع خورشید
Another long night lost in your eyes
شب طولانی دیگه ای که تو چشمانت گم شده
So don’t blink
پس پلک نزن

 

You’re the center of my attention, yeah
تو مرکز توجه منی ، آره
I know, nothing is perfect, but this is close
من می دونم ، هیچ چیز کامل نیست ، اما این نزدیکه
So don’t go, keep it comin’ in my direction
پس نرو ، بیا پیش من
If you told me that my fate was on your fingertips
اگر به من بگی که سرنوشت من در نوک انگشتات است

 

Then, I wouldn’t believe it (I wouldn’t believe it)
باور نمی کنم (من باور نمی کنم)
I wouldn’t believe it (I wouldn’t believe it)
من باور نمی کنم (باور نمی کنم)
Every kiss with you, it’s like a prayer falls from my lips
هر لحظه با تو ، مثل اینه که دعای تو از لبان من می افته
Now I’m a believer (I’m a believer)
حالا من باور دارم

 

Yeah, I’m a believer (Oh)
بله ، من باوردارم (آه)
This is Heaven
این بهشت است
And I don’t know how this could get much better (Yeah)
و من نمی دونم که چگونه این می تونه بهتر بشه (بله)
Than you and me, here right now
من و تو ، حالا و در این لحظه

 

This is Heaven
این بهشت است
And every time I touch you, it gets better (Keeps getting better)
و هر لحظه که با تو هستم بهتر میشه (بهتر میشه)
I’m on my knees, I can’t stop now
من روی زانو هستم ، الان نمی تونم متوقف بشم
This is Heaven (This is Heaven, yeah, this is Heaven)
این بهشت است (این بهشت است ، بله ، این بهشت است)

 

This is Heaven (This is Heaven, oh, this is Heaven)
این بهشت است (این بهشت است ، آه ، این بهشت است)
(I’m on my knees, I can’t stop now)
(من روی زانو هستم ، الان نمی تونم متوقف بشم)
This is heaven
این بهشت است
(Oh, whoa)
(اوه، واووو)

 

I’m a believer, oh
من ایمان دارم ، اه
(This is) This is Heaven
(این) این بهشت است
And I don’t know how this could get much better (Yeah)
و من نمی دونم که چگونه این می تونه بهتر بشه (بله)
Than you and me, here right now
من و تو ، حالا و در این لحظه

 

This is Heaven
این بهشت است
And every time I touch you, it gets better (Keeps getting better)
و هر لحظه که با تو هستم بهتر میشه (بهتر میشه)
I’m on my knees, I can’t stop now
من روی زانو هستم ، الان نمی تونم متوقف بشم
This is Heaven (This is Heaven, yeah, this is Heaven)
این بهشت است (این بهشت است ، بله ، این بهشت است)

 

This is Heaven (This is Heaven, oh, this is Heaven)
این بهشت است (این بهشت است ، آه ، این بهشت است)
(I’m on my knees, I can’t stop now)
(من روی زانو هستم ، الان نمی تونم متوقف بشم)
This is Heaven (This is Heaven, this is Heaven)
این بهشت است (این بهشت است ، بله ، این بهشت است)
Heaven, hey (This is Heaven, this is Heaven)
بهشت ، هی (این بهشت است ، این بهشت است)

 

This is Heaven
این بهشت است

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

دنبال کنید

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه


menu