دانلود آهنگ Nick Jonas به نام Spaceman

13 اسفند 1399
1071

دانلود آهنگ Nick Jonas به نام Spaceman , متن آهنگ Spaceman از Nick Jonas , دانلود آهنگ جدید Nick Jonas , دانلود آهنگ جدید ایرانی , دانلود آهنگ جدید خارجی

 

متن آهنگ Spaceman از Nick Jonas

 

Houston, think we got some problems
هوستون ، فکر کنم با مشکلاتی روبرو شدیم
Find somebody who can solve ’em
کسی رو پیدا کنید که بتونه اونارو حل کنه
I feel like a spaceman
احساس می کنم فضانورد هستم
I feel like a spaceman
احساس می کنم فضانورد هستم

 

TV tells me what to think
تلویزیون به من میگه چجوری فکر کنم
Bad news, maybe I should drink
خبر بد ، شاید باید بنوشم
‘Cause I feel like a spaceman
چون احساس می کنم فضانورد هستم
I feel like a spaceman
احساس می کنم فضانورد هستم

 

They say it’s a phase, it’ll change if we vote
اونا میگن این یه فازه ، اگر رأی بدیم تغییر می کنه
And I pray that it will, but I know that it won’t
من دعا می کنم که اینطوری باشه ، اما می دونم که نمیشه
I’m a spaceman
منف ضانورد هستم
Yeah, I’m a spaceman
بله ، من یک فضانورد هستم

 

And the numbers are high but we keep goin’ down
به نظر موقعیت خوب نمیاد اما ما پایین می ریم
‘Cause we ain’t supposed to live with nobody around
چون قرار نیست با کسی زندگی کنیم
I’m a spaceman
من فضانورد هستم
Yeah, I’m a spaceman
بله ، من یک فضانورد هستم

 

And I’m talking to you
و من با شما صحبت می کنم
But it never feels like it comes through
اما هرگز احساس نمی شه که از راه می رسه
Out on my own, I’m a spacеman
منم و خودم، من یک فضانورد هستم
Yeah, yeah, I’m a spaceman
آره ، آره ، من فضانورد هستم

 

دانلود آهنگ Nick Jonas به نام Spaceman

 

From thе dark side of the moon
از سمت تاریک ماه
I know that it’s sad but it’s true
می دونم که غم انگیزه اما واقعیت داره
I’m tryna get home, I’m a spaceman
من سعی می کنم به خانه برم ، من یک فضانورد هستم
Yeah, yeah, I’m a spaceman
آره ، آره ، من فضانورد هستم

 

Out on my own
به تنهایی
Mask off minute I get home
دقیقه ای که به خونه برسم ماسک رو برمیدارم
All safe now that I’m alone
الان که تنهام ، همه جا امنه
Almost like a spaceman
تقریباً مثل فضانورد

 

I feel like a spaceman
احساس می کنم فضانورد هستم
Keep on thinking that we’re close
به این فکر کنید که ما نزدیک هستیم
No drugs still an overdose
هنوز هیچ دارویی بیش از حد مصرف نمی کنید
I’m in outer space, man
من در فضا هستم ، مرد

 

I feel like a spaceman
احساس می کنم فضانورد هستم
And I’m talking to you
و من با شما صحبت می کنم
But it never feels like it comes through
اما هرگز احساس نمی شه که از راه می رسه
Out on my own, I’m a spaceman
خودم می رم ، من یک فضانورد هستم

 

Yeah, yeah, I’m a spaceman
آره ، آره ، منف ضانورد هستم
From the dark side of the moon
از سمت تاریک ماه
I know that it’s sad but it’s true
من می دونم که غم انگیزه اما واقعیت داره
I’m tryna get home, I’m a spaceman
من سعی می کنم به خانه برم ، من یک فضانورد هستم

 

Yeah, yeah, I’m a spaceman
آره ، آره ، من فضانورد هستم
Out on my own
به تنهایی
Hard times make you love the view
سختی ها باعث میشه که قدر لحظات را بدونیم
Right now think I’m getting through
الان فکر کن که دارم میرسم

 

Only way that I can
تنها راهی که می تونم
But I feel like a spaceman
اما احساس می کنم فضانورد هستم
And I’m talking to you
من با شما صحبت می کنم
But it never feels like it comes through
اما هرگز احساس نمی شه که از راه می رسه

 

Out on my own, I’m a spaceman
خودم می رم ، من یک فضانورد هستم
Yeah, yeah, I’m a spaceman
آره ، آره ، من فضانورد هستم
From the dark side of the moon
از سمت تاریک ماه
I know that it’s sad but it’s true
من می دونم که غم انگیزه اما واقعیت داره

 

I’m tryna get home, I’m a spaceman
من سعی می کنم به خانه برم ، من یک فضانورد هستم
Yeah, yeah, I’m a spaceman
آره ، آره ، من فضانورد هستم
Out on my own
به تنهایی
Don’t wanna be alone
نمی خوام تنها باشم

 

Don’t wanna be
نمی خوام باشم
Don’t wanna be out on my own
نمی خوام تنهایی برم بیرون
Don’t wanna be alone
نمی خوام تنها باشم
Don’t wanna be
نمی خوام باشم

 

Don’t wanna be out on my own
نمی خوام تنهایی برم بیرون
Spaceman
فضانورد
(Ooh, ooh, I’m a spaceman)
(اوه ، اوه ، من فضانورد هستم)

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

دنبال کنید

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه


menu