دانلود آهنگ Mike Posner ft. Jessie J به نام Weaponry

13 بهمن 1399
714

دانلود آهنگ Mike Posner ft. Jessie J به نام Weaponry ، متن آهنگ Weaponry از Mike Posner ft. Jessie J ، دانلود آهنگ جدید Mike Posner ft. Jessie J ، دانلود آهنگ جدید ایرانی ، دانلود آهنگ جدید خارجی

 

متن آهنگ Weaponry از Mike Posner ft. Jessie J

 

Must you do this? Treat me ruthless

باید این کارو بکنی؟ با من بی رحم رفتار کن

Make excuses when the truth is that the thought still comes

بهانه می آوری، حقیقت این است فکر و خیال ها هنوز هم می آیند

Now and then, when you’re in private

حالا و بعد ، وقتی در خلوت هستی

You’re considered then the silence tends to sound like drums

تو در نظر گرفته می شوی و سکوت مانند صدای طبل به نظر می رسد

 

You’re pretending you don’t care

تو وانمود می کنی که اهمیتی نمیدی

So I’m doing the same

بنابراین من هم همین کار را می کنم

I like you more when you’re taken

من وقتی تو در دسترس نیستی بیشتر دوستت دارم

Oh, Lord, you’re good at this game

آه ، پروردگار ، تو در این بازی مهارت داری

 

Don’t do me dirty, show me some mercy

به من نارو نزن ، به من رحم کن

Darling, please lay down your weaponry

عزیزم ، لطفا اسلحه خود را زمین بگذار

How did I end up somewhere between a

چطور من در میان این دو قرار گرفتم

Lover and a memory?

عشق و خاطره؟

 

Cause I don’t believe in a halfway heart

چون من به قلب نیمه راه اعتقاد ندارم

And you gave me all of my favorite scars

و همه زخمهای مورد علاقه ام را به من دادی

How did I end up somewhere between a

چطور من در میان این دو قرار گرفتم

Lover and a memory?

عشق و خاطره؟

 

I been drinking, I been smoking, I been waiting

من می نوشیدم ، سیگار می کشیدم ، منتظر بودم

I been hoping that there’s still some chance

من امیدوارم که هنوز هم فرصتی وجود دارد

You and me can find a reason to believe in

من و تو می توانیم دلیلی برای باور پیدا کنیم

All them weekends that we used to have

همه آن آخر هفته هایی که قبلاً داشتیم

 

دانلود آهنگ Mike Posner ft. Jessie J به نام Weaponry

 

You’re pretending you don’t care

تو وانمود می کنی که اهمیتی نمیدی

So I’m doing the same

بنابراین من هم همین کار را می کنم

I like you more when you’re taken

من وقتی تو در دسترس نیستی بیشتر دوستت دارم

Oh, Lord, you’re good at this game

آه ، پروردگار ، تو در این بازی مهارت داری

 

Don’t do me dirty, show me some mercy

به من نارو نزن ، به من رحم کن

Darling, please lay down your weaponry (please lay down your weaponry)

عزیزم ، لطفا سلاح خود را زمین بگذار (لطفا اسلحه خود را زمین بگذار)

How did I end up somewhere between a

چطور من در میان این دو قرار گرفتم

Lover and a memory?

عشق و خاطره؟

 

Cause I don’t believe in a halfway heart (a halfway heart)

چون من به قلب نیمه راه اعتقاد ندارم (قلب نیمه راه)

And you gave me all of my favorite scars

و همه زخمهای مورد علاقه ام را به من دادی

How did I end up (how did I?) somewhere between a

چطور شد که من (چطور شد) در میان این دو قرار گرفتم

Lover and a memory?

عشق و خاطره؟

 

Don’t do me dirty, show me some mercy

به من نارو نزن ، به من رحم کن

Darling, please lay down your weaponry

عزیزم ، لطفا اسلحه خود را زمین بگذار

How did I end up somewhere between a

چطور من در میان این دو قرار گرفتم

Lover and a memory?

عشق و خاطره؟

 

Cause I don’t believe in a halfway heart

چون من به قلب نیمه راه اعتقاد ندارم

And you gave me all of my favorite scars

و همه زخمهای مورد علاقه ام را به من دادی

How did I end up somewhere between a

چطور من در میان این دو قرار گرفتم

Lover and a memory?

عشق و خاطره؟

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

دنبال کنید

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه


menu