دانلود آهنگ Katy Perry به نام Daisies

16 مهر 1399
4323

دانلود آهنگ Katy Perry به نام Daisies، متن آهنگ Daisies از Katy Perry، دانلود آهنگ جدید Katy Perry، دانلود آهنگ جدید ایرانی ، دانلود آهنگ جدید خارجی

 

متن آهنگ Daisies از Katy Perry

Told them your dreams, and they all started laughing
از رویاهات براشون گفتی و همه شون زدن زیر خنده

 

I guess you’re out of your mind ’til it actually happens
فکر کنم تا وقتی که بخوای رویاهت رو برآورده کنی دیوونه میشی

 

I’m the small town
من اون شهر کوچک و محدودم

 

One in seven billion
من یه نفر متفاوت بین ۷ میلیارد آدمم

 

?Why can’t it be me
چرا من نتونم اون باشم ؟

 

They told me I was out there, tried to knock me down
بهم گفتن کارام مسخرس ، سعی کردن زمین گیرم کنن

 

Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
سنگها و نیزه هایی که سمتم پرت کردن رو برداشتم و بهشون نشون دادم میتونم با اونا خونه بسازم

 

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
بهم میگن دیوونه ای ، ولی هرگز نمیزارم تغییرم بدن

 

Til they cover me in daisies, daisies, daisies
تا روزی که بالاخره منو با گل های مینا بپوشونن

 

They said I’m going nowhere, tried to count me out
بهم گفتن دارم به ناکجا میرم ،سعی کردن منو به حساب نیارن

 

Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
سنگها و نیزه هایی که سمتم پرت کردن رو برداشتم و بهشون نشون دادم میتونم با اونا خونه بسازم

 

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
بهم میگن دیوونه ای ، ولی هرگز نمیزارم تغییرم بدن

 

Til they cover me in daisies, daisies, daisies
تا روزی که بالاخره منو با گل های مینا بپوشونن

 

? When did we all stop believing in magic
چی شد که همه ایمان مون به معجزه و جادو رو از دست دادیم ؟

 

? Why did we put all our hopes in a box in the attic
چرا همه امیدمون رو گذاشتیم داخل جعبه ای که تو انباریه زیر شیروونیه ؟

 

I’m the long shot
من اون اتفاق نادری هستم که احتمال رخ دادنش کمه

 

I’m the Hail Mary
من اون پاس لحضه آخری بازی فوتبال آمریکایی ام

 

? Why can’t it be me
چرا من نتونم اون نباشم ؟

 

دانلود آهنگ Katy Perry به نام Daisies

 

They told me I was out there, tried to knock me down
بهم گفتن کارام مسخرس ، سعی کردن زمین گیرم کنن

 

Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
سنگها و نیزه هایی که سمتم پرت کردن رو برداشتم و بهشون نشون دادم میتونم با اونا خونه بسازم

 

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
بهم میگن دیوونه ای ، ولی هرگز نمیزارم تغییرم بدن

 

Til they cover me in daisies, daisies, daisies
تا روزی که بالاخره منو با گل های مینا بپوشونن

 

They said I’m going nowhere, tried to count me out
بهم گفتن دارم به ناکجا میرم ،سعی کردن منو به حساب نیارن

 

Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
سنگها و نیزه هایی که سمتم پرت کردن رو برداشتم و بهشون نشون دادم میتونم با اونا خونه بسازم

 

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
بهم میگن دیوونه ای ، ولی هرگز نمیزارم تغییرم بدن

 

Til they cover me in daisies, daisies, daisies
تا روزی که بالاخره منو با گل های مینا بپوشونن

 

I’m the small town
من اون شهر کوچک و محدودم

 

One in seven billion
من یه نفر متفاوت بین ۷ میلیارد آدمم

 

? Why can’t it be me
چرا من نتونم اون باشم ؟

 

They told me I was out there, tried to knock me down
بهم گفتن کارام مسخرس ، سعی کردن زمین گیرم کنن

 

Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
سنگها و نیزه هایی که سمتم پرت کردن رو برداشتم و بهشون نشون دادم میتونم با اونا خونه بسازم

 

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
بهم میگن دیوونه ای ، ولی هرگز نمیزارم تغییرم بدن

 

Til they cover me in daisies, daisies, daisies
تا روزی که بالاخره منو با گل های مینا بپوشونن

 

They said I’m going nowhere, tried to count me out
بهم گفتن دارم به ناکجا میرم ،سعی کردن منو به حساب نیارن

 

Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
سنگها و نیزه هایی که سمتم پرت کردن رو برداشتم و بهشون نشون دادم میتونم با اونا خونه بسازم

 

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
بهم میگن دیوونه ای ، ولی هرگز نمیزارم تغییرم بدن

 

Til they cover me in daisies, daisies, daisies
تا روزی که بالاخره منو با گل های مینا بپوشونن

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

دنبال کنید

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه


menu