دانلود آهنگ Doja Cat به نام Say So

3 بهمن 1399
7924

دانلود آهنگ Doja Cat به نام Say So ، متن آهنگ Say So از Doja Cat ، دانلود آهنگ جدید Doja Cat ، دانلود آهنگ جدید ایرانی ، دانلود آهنگ جدید خارجی

 

متن آهنگ Say So از Doja Cat

Day to night to morning
روز تا شب تا صبح
Keep with me in the moment
لحظه به لحظه با من باش
I’d let you had I known it
اگه میدونستم بهت اجازه میدادم
?Why don’t you say so
خب چرا نمیگی؟
Didn’t even notice
حتی متوجه نشدم
No punches there to roll with
دیگه مشتی نمونده که دورش بچرخم (که بهم دردی نرسه)
You got to keep me focused
تو باید روی من تمرکز کنی
You want it? Say so
اگه می خوای پیشم باشی؟ پس بگو
Day to night to morning
روز تا شب تا صبح
Keep with me in the moment
لحظه به لحظه با من باش
I’d let you had I known it
اگه میدونستم بهت اجازه میدادم
?Why don’t you say so
خب چرا نمیگی؟
Didn’t even notice
حتی متوجه نشدم
No punches there to roll with
دیگه مشتی نمونده که دورش بچرخم (که بهم دردی نرسه)
You got to keep me focused
تو باید روی من تمرکز کنی
You want it? Say so
اگه می خوای پیشم باشی؟ پس بگو
(It’s been a long time since you (Fell in love
مدت طولانی ای میشه که تو [عاشق شدی]
You ain’t coming out your cell
تو نمیخای بیرون بیای از زندانت
You really ain’t been yourself
تو واقعا (این اواخر) خودت نبودی

 

دانلود آهنگ Doja Cat به نام Say So

 

(Tell me, what must I do (Do tell, my love
بهم بگو، چیکار باید بکنم؟ (بگو، عشقم)
‘Cause luckily I’m good at reading
چون خوشبختانه من توی خوندن (چشمات) خوبم
I wouldn’t bug him, but he won’t stop cheesin
اذیتش نمی کردم، اما اون رو تموم نمیکرد
And we can dance all day around it
و ما میتونیم کل روز باهم خوش باشیم
If you frontin’, I’ll be bouncing
اگه تو دوستم داشته باشی، من میام پیشت
If you want it scream and shout it, babe
اگه میخای سرو صدا کن، عزیزم
Before I leave you dry
قبل از اینکه ترکت کنم
Day to night to morning
روز تا شب تا صبح
Keep with me in the moment
لحظه به لحظه با من باش
I’d let you had I known it
اگه میدونستم بهت اجازه میدادم
?Why don’t you say so
خب چرا نمیگی؟
Didn’t even notice
حتی متوجه نشدم
No punches there to roll with
دیگه مشتی نمونده که دورش بچرخم (که بهم دردی نرسه)
You got to keep me focused
تو باید روی من تمرکز کنی
You want it? Say so
اگه می خوای پیشم باشی؟ پس بگو
Day to night to morning
روز تا شب تا صبح
Keep with me in the moment
لحظه به لحظه با من باش
I’d let you had I known it
اگه میدونستم بهت اجازه میدادم

 

دانلود آهنگ جدید Doja Cat

 

?Why don’t you say so
خب چرا نمیگی؟
Didn’t even notice
حتی متوجه نشدم
No punches there to roll with
دیگه مشتی نمونده که دورش بچرخم (که بهم دردی نرسه)
You got to keep me focused
تو باید روی من تمرکز کنی
You want it? Say so
تو میخوایش؟ پس بگو
(Let me check my chest, my breath right quick (Ha
بزار نفسمو چک کنم، نفس هام تندتر شده
(He ain’t never seen her in a dress like this (Ah
او هیچ وقت این شکلی ندیده بودش
He ain’t never even been impressed like this
اون هیچ وقت اینجوری تحت تاثیر قرار نگرفته بود
Prolly why I got him quiet on the set like zip
واسه همینم ساکت شد
Like it, love it, need it, bad
دوسش دارم، عاشقشم، نیازش دارم، بدجور
Take it, own it, steal it, fast
بگیرش، بدست بیارش، شخصیش کن، سریع
Boy, stop playing, grab my a-s
پسر، بازی کردن بسه پیشم بمون
?Why you actin’ like you shy
چرا مثل خجالتی ها رفتار میکنی؟
Shut it, save it, keep it, push
بدست بیارش، بگیرش، نگهش دار
?Why you beating ’round the bush
چرا انقدر راه دور میری؟
Knowin’ you want all this woman
میدونستم من رو می خوای
(Never knock it ’til you try (Yah, yah
تا تلاش نکنی اتفاقی نمیفته
All of them b–ches hating I have you with me
همه ی این ها دارن بد میگن که من تورو با خودم دارم
All of my ni–as saying you mad committed
همه ی این ها میگن تو متعهد عصبی ای هستی

 

دانلود آهنگ جدید خارجی

 

Realer than anybody you had, and pretty
من واقعی تر از همه کسایی هستم که تو تا حالا باهاشون بودی، و خوشگلتر
All of that body-ody, the as and t-tt-es
تمام اون بد قیافه ها
Day to night to morning
روز تا شب تا صبح
Keep with me in the moment
لحظه به لحظه با من باش
I’d let you had I known it
اگه میدونستم بهت اجازه میدادم
?Why don’t you say so
خب چرا نمیگی؟
Didn’t even notice
حتی متوجه نشدم
No punches there to roll with
دیگه مشتی نمونده که دورش بچرخم (که بهم دردی نرسه)
You got to keep me focused
تو باید روی من تمرکز کنی
You want it? Say so
اگه می خوای با من باشی؟ پس بگو
Day to night to morning
روز تا شب تا صبح
Keep with me in the moment
لحظه به لحظه با من باش
I’d let you had I known it
اگه میدونستم بهت اجازه میدادم
?Why don’t you say so
خب چرا نمیگی؟
Didn’t even notice
حتی متوجه نشدم
No punches there to roll with
دیگه مشتی نمونده که دورش بچرخم (که بهم دردی نرسه)
You got to keep me focused
تو باید روی من تمرکز کنی
You want it? Say so
تو میخوایش؟ پس بگو

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

دنبال کنید

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه


menu