دانلود آهنگ Ava Max به نام My Head My Heart

22 آذر 1399
26398

دانلود آهنگ Ava Max به نام My Head My Heart، متن آهنگ My Head My Heart از Ava Max ، دانلود آهنگ جدید Ava Max ، دانلود آهنگ جدید ایرانی ، دانلود آهنگ جدید خارجی

 

متن آهنگ My Head My Heart از Ava Max

Baby, now and then
عزیزم ، حالا و آن وقت

I think about me now and who I could have been
به خودم فکر می کنم و به کسی که می توانستم باشم

And then I picture all the perfect that we lived
و زندگی کاملی را که داشتیم تجسم می کنم

‘Til I cut the strings on your tiny violin, oh-woah
تا وقتی که رشته های ویولن کوچک تو را بریدم، اوه واه

My mind’s got a m-m-mind of its own right now
ذهن من الان ذهن خودش را دارد

And it makes me hate me
و این باعث می شود از خودم متنفر باشم

I’ll explode like a dynamite if I can’t decide, baby
اگر نتوانم تصمیم بگیرم ، مثل یک دینامیت منفجر می شوم

My head and my heart are torturin’ me, yeah
سر و قلبم مرا آزار می دهند ، بله

‘Cause my mind, and your arms, I go to extremes, yeah
به خاطر ذهن من و بازوهای تو ، من افراط می کنم ، بله

When angels tell me run, and monsters call it love, oh-oh
وقتی فرشتگان به من می گویند فرار کن ، و هیولاها آن را عشق صدا می کنند ، اوه اوه

My head and my heart are caught in-between, yeah
سر و قلبم در این بین گرفتار شده اند ، بله

La-la-la-la-la (x7)
لا-لا-لا-لا

Tеll me yes or no
به من بگو بله یا نه

Asking the Heavens, “Should I stay or should I go?”
از آسمان ها می پرسد ، “آیا باید بمانم یا باید بروم؟”

You held my hand when I had nothing left to hold
تو دست من را گرفتی وقتی دیگر چیزی برای نگه داشتن نداشتم

And now I’m on a roll, oh
و حالا من روی رول هستم ، آه

My mind’s got a m-m-mind of its own right now
ذهن من الان ذهن خودش را دارد

And it makes me hate me
و این باعث می شود از خودم متنفر باشم

دانلود آهنگ Ava Max به نام My Head My Heart

I’ll explode like a dynamite if I can’t decide, baby
اگر نتوانم تصمیم بگیرم ، مثل یک دینامیت منفجر می شوم

My head and my heart are torturin’ me, yeah
سر و قلبم مرا آزار می دهند ، بله

‘Cause my mind, and your arms, I go to extremes, yeah
به خاطر ذهن من و بازوهای تو ، من افراط می کنم ، بله

When angels tell me run, and monsters call it love, oh-ph
وقتی فرشتگان به من می گویند فرار کن ، و هیولاها آن را عشق می نامند

My head and my heart are caught in-between, yeah
سر و قلبم در این بین گرفتار شده اند ، بله

La-la-la-la-la (x7)
لا-لا-لا-لا

I’m standin’ at the crossroads
من در چهارراه ایستاده ام

I cross my heart with X and O’s
قلبم را با X و O خط خطی می کنم

Which way leads to forever?
کدام راه به همیشه ختم می شود؟

Woah-oh-oh-oh-oh
اوه اوه اوه اوه اوه

God only knows
خدا تنها می داند

My head and my heart are torturing me, yeah
سر و قلبم مرا شکنجه می کنند ، بله

‘Cause my mind, and your arms, I go to extremes, yeah
به خاطر ذهن من و بازوهای تو ، من افراط می کنم ، بله

When angels tell me run, and monsters call it love, oh-oh
وقتی فرشتگان به من می گویند فرار کن ، و هیولاها آن را عشق صدا می کنند ، اوه اوه

My head (my head) and my heart (my heart)
سر من (سر من) و قلب من (قلب من)

Are caught in-between, yeah
در این بین گرفتار شده اند ، بله

La-la-la-la-la (x7)
لا-لا-لا-لا

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

دنبال کنید

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه


menu